...

Ichtyotherapie of fish pedicure/therapy wint de laatste jaren flink aan populariteit. De therapie bestaat uit het onderdompelen van de voeten (of de handen of het lichaam) in een waterreservoir met kleine vissen die zich voeden met keratine van de dode huidcellen aan het oppervlak van de huid. De behandeling bezorgt mogelijk een goed gevoel en het resultaat leunt in bepaalde opzichten aan bij die van een traditionele pedicure.Tot op heden is er geen wetenschappelijk bewijs voor de therapeutische werkzaamheid van ichtyotherapie bij de behandeling van huidziektes zoals psoriasis en eczeem die gepaard gaan met toegenomen schilfervorming, stelt de HGR in een nieuw advies. "De therapie vervangt in geen geval de conventionele behandelingen van deze aandoeningen."Risico op infectieHoewel het infectierisico bij fish pedicure waarschijnlijk laag is, kan het risico op een (soms ernstige) infectie, waarvan het water en de vissen de vectoren kunnen zijn, niet worden uitgesloten, gaat de HGR verder. Er is ook overdracht mogelijk van voetinfecties (voetschimmel, wratten) van de ene klant naar de andere.De HGR maakt een lijstje van mensen voor wie het infectierisico groter is. immunodeficiënte personen (patiënten na transplantatie of in chemotherapie); dragers van het aids-virus of hepatitis B of C; personen met diabetes, eczeem, open been, dermatitis of psoriasis.Aan patiënten met deze aandoeningen wordt aanbevolen een arts te raadplegen. Ook het waxen of scheren van de benen in de laatste 24 uur vóór de fish pedicure, evenals open verwondingen, vormen risicofactoren.Ongunstig adviesDe Hoge Gezondheidsraad vaardigt dan ook een ongunstig advies uit. Gezien het weliswaar kleine, maar niet te verwaarlozen infectierisico en de niet bewezen effectiviteit, adviseert de Hoge Gezondheidsraad aan de overheid om fish therapy te verbieden. "En als de overheid ervoor zou kiezen om de behandeling toch toe te laten, dan moet zij de potentiële fish pedicure cliënten informeren en moeten er een aantal dwingende maatregelen voorzien worden voor de centra die fish pedicure aanbieden." De HGR is in dat geval voorstander van strenge hygiënevoorschriften, door onder meer wettelijke criteria en een minimale opleiding voor uitbaters in te voeren. Momenteel bestaat er hierrond geen enkele specifieke wetgeving.Minister beslistHet is minister Onkelinx die de HGR om een advies terzake had gevraagd. "De experts hebben haar hun conclusies begin mei overgemaakt", zegt Wendy Lee, communicatieverantwoordelijke van de HGR. "De minister moet nu die conclusies bestuderen en een beslissing nemen. Ze kan fish pedicure laten verbieden of aan de FOD Volksgezondheid vragen om samen met de experts van de HGR beperkingen en regels op te stellen", legt Jan Heyrman, woordvoerder van de FOD Volksgezondheid uit.