...

In zijn jongste aanbeveling stelt de Hoge Gezondheidsraad vast dat de zikavirusepidemie sinds mei 2015 Brazilië teistert. Het virus breidt zich snel uit naar Latijns-Amerika en het Caraïbisch gebied. Tijdens de epidemie werd een toename vastgesteld van het aantal pasgeborenen met microcefalie. Binnen de wetenschappelijke wereld, aldus nog de Hoge Gezondheidsraad, bestaat er een brede consensus over het oorzakelijk verband tussen zika en foetale afwijkingen. Bovendien is een oorzakelijk verband tussen de zikavirusepidemie en het syndroom van Guillain-Barré "zeer waarschijnlijk." Naast de aanbeveling om reizen naar de getroffen gebieden te vermijden, wordt ook aanbevolen om ter plekke een bloedtransfusie en spermadonatie te vermijden "gezien de vaak beperkte diagnostische middelen ter plaatse." Tot slot stelt de Hoge Gezondheidsraad nog dat in België de evolutie van de muggenpopulatie goed moet opgevolgd worden, vooral voor één van de twee vectoren, Aedes albopictus (tijgermug), die sporadisch voorkomt in België. Aangezien de situatie snel kan veranderen, verwijst de Raad naar de websites van het ITG, de WGO enz. om de evolutie verder op te volgen.