...

De richtlijnen hebben als doel het risico op besmetting te elimineren of te verkleinen voor gezondheidswerkers die in contact komen met een besmette persoon of zijn lichaamsvloeistoffen tijdens zijn verblijf in het ziekenhuis.De Hoge Gezondheidsraad heeft een schema opgemaakt als hulpmiddel om te beoordelen of een patiënt een risico heeft besmet te zijn met het ebolavirus. Het niveau van risico heeft een invloed op dat van de maatregelen die er moeten genomen worden om verdere besmetting te voorkomen of te beperken. Deze worden in detail uitgelegd in het advies.Het volledige advies (voorlopig alleen in het Engels) vindt u hier.Risico inschatten"Het advies zorgt in de eerste plaats voor een goede risico-inschatting wanneer er een patiënt met koorts uit West-Afrika is. Door het schema kunnen gezondheidswerkers nu stap voor stap bepalen of de patiënt een hoog of een laag risico heeft op ebola en krijgen ze praktische raadgevingen over welke stappen ze moeten ondernemen", aldus expert van de HGR Steven Callens (UGent).Een patiënt met een laag risico moet bijvoorbeeld niet afgezonderd worden. "De gezondheidswerkers krijgen dan raadgevingen over welke ziektes de patiënt nog kan hebben. Als het risico hoog is, wordt de patiënt doorverwezen naar een universitair ziekenhuis, waar de diagnose gesteld wordt via een lab in Hamburg. Indien het om ebola gaat, verhuist de patiënt naar een 'highly infectious diseases unit' in Londen, Rome of Hamburg", legt Callens uit. "Het advies geeft dus een goed overzicht voor de mensen uit de eerste lijn, zowel in de niet-universitaire ziekenhuizen als in de universitaire."In de West-Afrikaanse landen Guinee, Sierra Leone en Liberia zijn al meer 1.300 mensen besmet geraakt met het virus en meer dan 720 doden gevallen. "Het risico dat ebola naar België komt is zeer klein, maar het advies werd nu gepubliceerd omdat het nu nuttig kan zijn, bijvoorbeeld bij een geval van koorts uit West-Afrika", aldus Callens.Reisadvies aangescherptDe FOD Buitenlandse Zaken verscherpte intussen het reisadvies naar Guinee, Sierra Leone en Liberia. Alle niet-essentiële reizen worden afgeraden. Volgens woordvoerder Hendrik Van de Velde heeft dat eerder te maken met mogelijke logistieke en praktische problemen dan met het risico op besmetting.Concreet kunnen zich bijvoorbeeld praktische problemen voordoen door de maatregelen die Guinee, Sierra Leone en Liberia zelf treffen in een poging de ebola-epidemie in te dijken. Zo kondigden de drie landen onder meer al een cordon sanitaire aan rond het epicentrum van de epidemie. Dat kan het moeilijk maken de betrokken landen nog te verlaten.