...

Dat stelt de Hoge Gezondheidsraad in een recente aanbeveling rond het gebruik van neonicotinoïden. Deze insecticiden worden genoemd als mogelijke oorzaak voor de terugloop van het bijenbestand. Volgens de Raad vormen ze echter zowel voor mens als dier een gevaar. De commissie verwijst daarbij in eerste instantie naar een deskundigenrapport uit 2014. Dat geeft een overzicht van meer dan duizend wetenschappelijke publicaties over de effecten van neonicotinoïden op de biodiversiteit en op de ecosystemen. De besluiten werden inmiddels bevestigd door twee andere publicaties uit 2015.De conclusies laten aan duidelijkheid weinig te wensen over. Neonicotinoïden en de stof fipronil hebben niet enkel een aanzienlijke invloed op bijen en andere organismen die voor bestuiving zorgen maar ook op gewervelden en op de mens. Behalve de in de inleiding geciteerde gezondheidseffecten blijkt ook dat thiacloprid, één van de geviseerde stoffen, kanker veroorzaakt bij de mens. Vooral foetussen en embryo's zijn vatbaar voor het aanleggen van deze effecten. Ze kunnen gevolgen hebben voor de gezondheid tijdens het hele leven. Vooral omdat het zenuwstelsel zich het meest ontwikkelt voor de geboorte en tijdens de eerste jaren.De Hoge Gezondheidsraad hoopt dat het advies bijdraagt tot een heroriëntering van "een pesticidenbeleid tot een beleid dat meer integraal rekening houdt met feiten en bezorgdheden over de gezondheid van mens en milieu." Effecten op de agricultuur mogen niet langer alleen product per product geëvalueerd worden. Een geïntegreerd gewasbeschermingsbeleid op Europees niveau moet voorrang krijgen. Het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen is daarbij een laatste optie, besluit de Hoge Gezondheidsraad.