...

Na twee jaar covid-crisis maakt de Hoge Gezondheidsraad een 'voorzichtige balans' op over de psychosociale toestand. Met een tienstappenplan wordt vooruitgeblikt naar de toekomst.De versnippering van het aanbod, een gebrek aan zichtbaarheid en communicatie, ondercapaciteit in bepaalde regio's en voor sommige risicogroepen heeft de behoefte aan GGZ en de beschikbaarheid ervan al enige tijd uit balans geslagen, stelt de Raad vast.De welzijnskloof is vergroot. Hoe langer de crisis duurt hoe meer de druk op het mentale welzijn toeneemt en hoe langer de ongelijkheid blijft bestaan of vergroot. De grote onzekerheid rond de parameters van de pandemie doen angst en problemen rond geestelijke gezondheidszorg toenemen. Gebrek aan sociale contacten tijdens de lockdownperiodes werkt dit nog in de hand. Dit alles vormt vooral een probleem bij kwetsbare groepen want zij lopen een hoger risico. Het gaat dan bijvoorbeeld over jongeren en mensen met bestaande aandoeningen en/of een lagere sociaaleconomische status. Ook de hoge druk waaraan mensen werkzaam in de zorg zijn blootgesteld, maakt hen kwetsbaar. Deze groepen hebben meer ondersteuning nodig. Om meer ondersteuning mogelijk te maken en de toekomst van de geestelijke gezondheidszorg te verbeteren, formuleert de Hoge Gezondheidsraad tien actiepunten. We zetten ze even op een rijtje.Het volledige advies vindt u hier: https://www.health.belgium.be/nl/advies-9676-psychosociale-opvang-tijdens-de-covid-19-pandemie-lessen