...

De Hoge Gezondheidsraad heeft een nieuw advies klaar. Daarin benadrukt ze het belang van een goede ventilatie van binnenruimtes in de strijd tegen het corona-virus. Ze stuurt zo een eerder advies uit mei 2020 bij.De kans op besmetting verhoogt aanzienlijk wanneer iemand lange tijd in een slecht geventileerde ruimte verblijft met een besmet persoon. Dat is ook het geval als de 1,5 meter afstand gerespecteerd wordt. Daarom is het dragen van een masker ook binnen essentieel. Naast uiteraard voldoende ventilatie met verse lucht. Recirculatie van de lucht raadt de Hoge Gezondheidsraad af. "Deze aanbevelingen," zo luidt het, "gelden in het bijzonder in de auto of het openbaar vervoer. Schakel de airconditioning uit en open de ramen voor een verse luchttoevoer."Met een CO2-meter kan men nagaan of een ruimte voldoende verlucht is. Het gehalte aan CO2 is een indirecte indicator voor de kwaliteit van de ventilatie. Het gehalte ligt best zo laag mogelijk en zeker onder 800 ppm. Een hoger CO2-gehalte noopt tot verhoogde ventilatie en/of tot een vermindering van het aantal personen in de ruimte. Een ventilatiewaarde vaststellen met een nul-risico op besmetting of die toelaat vast te stellen hoeveel ventilatie er nodig is om het risico zeer sterk te verminderen, is onmogelijk, stelt de Hoge Gezondheidsraad.De Hoge Raad beveelt voor het verversen van binnenruimtes mechanische ventilatiesystemen aan. Is dat niet mogelijk of ter aanvulling zet men best de ramen zoveel mogelijk open. Recirculatie van de lucht wordt best vermeden. Kan dat niet -bijvoorbeeld omwille van de verwarming- of bij ruimtes met een risico op hoge virusbelasting dan plaatst men best bijkomende filtratiesystemen. Met name centrale filtratie of elektrostatische precipitatoren. Is dit technisch niet mogelijk dan zijn mobiele autonome filtratiesystemen aangewezen. Daarbij is het zinvoller verschillende kleine eenheden te plaatsen dan één grote eenheid.