...

Op vraag van de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid -waarin alle gezondheidsministers van dit land zetelen- boog de Hoge Gezondheidsraad zich over de wenselijkheid van een derde, boosterprik in het kader van de vaccinatie tegen covid-19.Gezien de ernst van de situatie vindt de Hoge Gezondheidsraad het absoluut noodzakelijk dat nu niet uitsluitend gefocust wordt op het voorkomen van ernstige ziekte, ziekenhuisopnames en opnames op intensieve zorg. De Hoge Gezondheidsraad vindt dat vaccinatie momenteel ook tot doel moet hebben om de circulatie van het virus af te remmen. Als de circulatie vermindert, zal de bevolking ook beter beschermd zijn tegen ziekte, hospitalisatie en overlijden. Tevens zijn zo ook gevaccineerden met een verzwakt afweersysteem beschermd. Om die redenen -en de Hoge Gezondheidsraad verwijst nog naar een rits andere redenen- wordt een boosterprik met een mRNA-vaccin aangeraden voor alle 18-plussers. De toediening ervan dient te gebeuren met respect voor de tijdstippen waarop de primaire vaccinatie plaatshad. Dat wil zeggen minstens twee maanden na toediening van het Janssen vaccin, minstens vier maanden na toediening van het AstraZeneca-vaccin en ministens zes maand na de eerste prikken met Moderna en BioNTech/Pfizer. Uit voorzorg beveelt de Hoge Gezondheidsraad Comirnaty aan als boosterdosis voor personen jonger dan dertig jaar.