...

Tussen 14 en 20% van de vrouwen in België bij wie een borsttumor werd verwijderd, laat daarna een borstreconstructie uitvoeren. Voor deze operatie vragen de plastisch chirurgen vaak een supplement. Die kunnen tot enkele duizenden euro's oplopen. Volgens de Vlaamse Liga tegen Kanker vragen de chirurgen gemiddeld een bijkomend ereloon van 2.620 euro.Met tegenzinDe plastisch chirurgen voeren daarbij als argument aan dat het Riziv gewoon veel te weinig terugbetaald. De onderhandelingen hierover zijn spaak gelopen. Het Riziv vroeg daarop aan het Federale Kenniscentrum te onderzoeken wat een redelijk ereloon voor borstreconstructie is?Het KCE nam deze opdracht eigenlijk met tegenzin aan, zo laten directeur Raf Mertens en zijn adjunct-directeur in hun voorwoord verstaan. Maar het kan niet dat patiënten geen borstreconstructie zouden vragen om puur financiële redenen, vinden ze. Het Kenniscentrum stelt dat de discussie over het ereloon van specialisten ten gronde moet gebeuren. Om de patiënten niet in de kou te laten staan en in afwachting van een grondige herziening van de nomenclatuur, voerde het KCE evenwel een voorlopige studie uit - zo luidt het.Officieel tariefVoor een borstreconstructie zijn uiteenlopende procedures mogelijk. Het kan gaan om het inbrengen van een implantaat, maar ook om 'autologe' reconstructie. Van de reconstructies met eigen weefsel van de patiënt zijn die met een vrije flap het populairst maar het meest arbeidsintensief. Een unilaterale DIEP of SIEA, bijvoorbeeld, vraagt van de chirurg gemiddeld meer dan zeven uren werk in het operatiekwartier.Voor een borstreconstructie met vrije flap bedraagt het officiële Riziv-honorarium 1.527,24 euro. Dat moet het netto inkomen van de chirurg dekken, dat van de chirurg in opleiding, materiaal gebruikt tijdens de operatie,... Een tattoo nurse moet de chirurg van zijn ereloon betalen.Het KCE bracht alle handelingen in kaart voor de verschillende ingrepen. Het ging na welke 'inputs' (zoals chirurgisch materiaal) daarbij nodig zijn en bracht die in rekening. Algemene kosten, zoals het onderhoud van het operatiekwartier en verpleegkundig personeel, betaalt het ziekenhuis in principe uit het Budget Financiële Middelen. Maar het BFM is, zoals bekend, ontoereikend. Het KCE onthield in het Report 178 (handleiding voor de prijsbepaling van ziekenhuisinterventies) dat plastisch chirurgen gemiddeld 22% van hun honorarium afdragen aan ziekenhuizen.Verschillende scenario'sHet KCE-rapport stelt dan verschillende scenario's voor, gebaseerd op een vooropgestelde uurkost voor de plastisch chirurg. Uit de bovengenoemde handleiding kent het Kenniscentrum het bruto inkomen van de plastisch chrirurg per halve dag ziekenhuiswerk - gebaseerd op terugbetalingen door het Riziv. Het bruto Riziv-inkomen van plastisch chirurgen ligt laag (dat bleek trouwens ook uit de tabel over bedrijfsinkomens van artsen die we in de vorige krant publiceerden). Volgens het KCE komt dit doordat het Riziv zuiver esthetische ingrepen niet terugbetaalt.In één scenario ging het KCE voor het bepalen van de uurkost uit van het specifieke bruto inkomen van plastisch chirurgen uit de genoemde handleiding. In het een ander scenario werd voor de uurkost uitgegaan van een hoger bruto inkomen - gebaseerd op een gewogen gemiddelde voor alle specialismen. Ook voor het aantal uren dat een plastisch chirurg gemiddeld aan het Riziv kan factureren per halve dag dat hij in het ziekenhuis werkt, werd uitgegaan van twee verschillende scenario's.In het goedkoopste scenario (gecombineerd scenario: bruto inkomen plastisch chirurg, gemiddelde voor het aandeel factureerbare uren) krijgt de plastisch chirurg een uurloon van 133,35 euro. In het duurste scenario (combinatie: gemiddeld specialisteninkomen, mininum van factureerbare uren waarover de arts de kosten kan spreiden), krijgt hij een uurloon van 300,35 euro.Wat is fair?Uitgaande van het goedkoopste scenario zou het Riziv-honorarium voor een borstreconstructie met vrije flap maar 1.125 euro moeten bedragen - lager dan het huidige tarief. Uitgaande van het duurste scenario zou het Riziv-tarief 2.344 euro moeten bedragen.Het KCE berekende een extra scenario, met als uitgangspunt de uurkost van de plastisch chirurg bij het plaatsen van een implantaat. Die bedraagt in de huidige situatie 228,02 euro. In dit laatste scenario zou het Riziv-honorarium 1.816 euro moeten bedragen.Maar het KCE-rapport stelt zelf dat een autologe reconstructie met vrije flap niet echt te vergelijken valt met een reconstructie die gebruikmaakt van een implantaat. De eerste ingreep kost niet alleen een veelvoud van de tijd in vergelijking met de tweede, maar vraagt veel meer precisiewerk en veronderstelt een uitgesproken handigheid en veel ervaring - en een specifieke expertise op vlak van microchirurgie.