...

Of het financieel aspect aan bod komt in het contact tussen patiënt en zorgverlener? Dat wilde de Christelijke Mutaliteit (CM) weten. Ze stuurde een online bevraging naar 58.399 van van haar leden, 5.530 ervan vulden de enquête ook in. Daaruit blijkt dat zowat 84% van de patiënten (meestal tot vaak) weet hoeveel ze zullen betalen voor een consultatie bij hun huisarts. Maar spreekt de huisarts ook spontaan met zijn patiënt over de kostprijs? Ja, in 39% van de gevallen.Zelf gaat de meerderheid van de patiënten het gesprek over de kostprijs niet aan met zijn huisarts. "Als reden om er zelf niet over te beginnen, geven patiënten aan dat de kostprijs niet het eerste is waar ze aan denken als ze bij een zorgverlener langsgaan", zegt Martine Van de Walle, nationaal secretaris bij CM. "Vaak vertrouwen ze er ook op dat hun ziekenfonds voldoende zal tussenkomen."Patiënten weten soms ook niet of hun behandelende zorgverlener geconventioneerd is. Bij de huisarts weet bijvoorbeeld maar 47% of zijn arts de afgesproken tarieven naleeft.Grote verschillenUit de enquête blijken verder ook grote verschillen tussen zorgverleners.Zo weet 87% van de patiënten* (meestal tot vaak) op voorhand hoeveel ze zullen betalen bij hun osteopaat. Naast de huisarts (zie boven), scoren ook de psychiater (75 %), logopedist (68 %) en kinesist (64%) goed. Bij de tandarts kent slechts 33% de prijs op voorhand. Bij de oogarts is dat 46%, bij de gynaecoloog 52%.Waar bij de huisarts 53% van de patiënten nooit zelf het gesprek aangaat over de kostprijs van de consultatie, loopt dat bij de oogarts op tot 76 procent van de patiënten. De scores zijn beter voor zorgverleners waar je vaak voor een reeks behandelingen heen moet, zoals de psychiater, huisarts, osteopaat, kinesist en logopedist.Ook in het zelf informatie geven zijn er grote verschillen tussen zorgverleners. Bij de osteopaten praat 88% met patiënten over de kostprijs van een behandeling. Ook de logopedisten doen het goed met een score van 80 %. Maar van de oncologen licht maar 34 % patiënten in.(*) Patiënten die het afgelopen jaar minstens één contact hadden met de vermelde zorgverlener.