...

Het akkoord artsen-ziekenfondsen voor 2016-2017 verscheen op 27 januari in het Staatsblad. Vorige week bestreek de periode van 30 dagen die u had om, per aangetekende brief of via MyRiziv, het akkoord op te zeggen.Wie dat niet deed en als arts tegen conventietarieven blijft werken, krijgt van het Riziv een bonus: een bedrag voor pensioenopbouw - ook 'het sociaal statuut' geheten.ActitviteitsdrempelVolgens het akkoord bedraagt dat sociaal statuut in 2016 niet minder dan 4.790,23 euro. Dat is een opslag van meer dan 200 euro in vergelijking met vorig jaar. Tegenover die verhoging stond wel een tegenprestatie. Een KB zou bepalen dat alleen artsen die een bepaalde klinische activiteit vertonen, voortaan nog recht zouden hebben op het 'sociaal statuut'.Een 'activiteitsdrempel' werd ingevoerd die het Riziv zou afmeten aan de prestaties die de instelling uitbetaalt aan de arts. Die moeten het niveau van een minimumbedrag halen. Dat bedrag is gekoppeld aan het mediaan inkomen van een vergelijkbare groep van artsen en zou met andere woorden verschillen per specialisme.UitgesteldMaar dat KB is nog niet verschenen. Het Riziv liet een paar weken geleden weten dat de timing jammer genoeg niet werd gehaald, dat men artsen rechtzekerheid wil geven, en dat de invoering van de activiteitsdrempel met een jaartje wordt uitgesteld.Rijst een probleem dat dr. Marc Moens (Bvas) in de Artsenkrant (AK2439) vaststelde. Door de invoering van een activiteitsdrempel kwamen er minder artsen in aanmerking voor het 'sociaal statuut'. Het bespaarde geld diende dan om de 'pensioenbonus' voor de andere artsen te verhogen.Maar als de activiteitsdrempel niet wordt ingesteld, komt er geen geld vrij, en is er dus ook geen geld beschikbaar voor het verhogen van het sociaal statuut - dat is voor die artsen die er nog recht op hebben. Wat gebeurt er dan met het bedrag dat in het huidige akkoord artsen-ziekenfondsen vermeld staat?Vertrouwen geschondenAADM en Domus Medica reageerden meteen geschokt dat 'het vertrouwen zwaar geschonden was'. "Het RIZIV wijzigt eenzijdig zonder consultatie van de partners een essentieel deel van het conventieakkoord", schreef DM-voorzitter Maaike Van Overloop in de nieuwsbrief van 18 februari. Ze hoopte dat de Nationale Commissie van 22 februari meer duidelijkheid zou brengen.Op 22 februari kwam het punt inderdaad ter sprake, maar veel verder dan het vaststellen van de situatie kwam men blijkbaar op deze vergadering niet. Wat ook opvalt is de verdeeldheid van de artsensyndicaten.IndexeringDe Bvas is er helemaal niet rouwig om dat de invoering van een activiteitsdrempel op hold is gezet. Dr. Marc Moens liet in de VBS-nieuwsbrief zelfs weten dat er actief gelobbyd was om de maatregel tegen te houden. Volgens dr. Moens is er niet echt een groot probleem. Het bedrag in het akkoord is maar een advies aan minister De Block. Het is de bevoegdheid van de minister om het precieze bedrag vast te stellen.Bvas is natuurlijk niet tegen de verhoging van het het sociaal statuut maar acht dit onrealistisch: de regering zal minister Maggie De Block zeker op haar vingers tikken wanneer ze de geplande uitgaven overschrijdt.Bvas verdedigt wel dat in 2016 niet zomaar het bedrag van 2015 zou worden toegekend (4.535 euro), maar het oude bedrag plus de index (dat is plus 0,63% - of 4.563,57 euro). Ook wanneer in andere jaren de honoraria niet werden geïndexeerd, werd de index toch toegepast op het bedrag van het sociaal statuut, voert Marc Moens aan.Wordt vervolgd?Kartel sluit zich daarentegen aan bij AADM en neemt het niet dat het bedrag dat is vermeld in het akkoord zomaar wordt veranderd. "Een contract is een contract", zegt dr. Reinier Hueting. Hij is het niet eens met de stelling van de Bvas dat het vermelde bedrag alleen maar een aanbeveling is aan de minister. Hoe het echt verder zal lopen, weet hij evenwel ook nog niet. "Dit komt zeker nog terug op de Nationale Commissie".Het SVH verspreidde eind vorige week een mededeling dat het geen genoegen neemt met de situatie. Het vindt de stilte over de Nationale Commissie van 22 februari onheilspellend. AADM/Domus Medica moeten maar de lessen trekken, vindt voorzitter dr. Herman Moeremans:"En zal AADM gebruik maken van de nieuwe regel in de conventie onder artikel 13.2, waarin beschreven staat dat opzegging van het akkoord door de onderhandelende partijen kan gevraagd worden met volgende argument : 'wetgeving of reglementering die op eenzijdige wijze en zonder overleg met de partijen het evenwicht van de rechten en plichten, voortvloeiend uit dit akkoord waartoe de arts is toegetreden, ernstig schaadt'?"