...

Wie zorg verleent aan oncologische patiënt, wordt in de regel langdurig geconfronteerd met menselijk lijden. 'Compassion satisfaction' slaat op de voldoening die die zorg schenkt - de trots en de psychische verrijking die deze toewijding oplevert. Maar de frequente blootstelling aan stress kan ook zorgen voor fysieke en emotionele uitputting.Psychisch trauma en burn-out leiden tot 'compassion fatigue'. De mate waarin hij de balans kan houden tussen positieve en negatieve effecten, bepaalt de professionele levenskwaliteit van de zorgverlener.Onderzoek voor actieHet Cedric Hèle Instituut (CHI) heeft de ambitie uit te groeien tot hét Vlaams instituut voor psychosociale oncologische zorg. Het ondersteunt projecten in de zorg en in de opleiding/educatie. En het steunt de research naar deze zorgverlening. Dat alles om de kwaliteit van de zorg voor kankerpatiënten te verbeteren, en het aanbod van de zorg te verruimen. Meer informatie vindt u op de website www.chicom.be.Vanuit zijn missie wil het CHI nu de impact van de oncologische zorg op de (professionele) levenskwaliteit van de zorgverlener nagaan. Het inzicht hierin wordt dan het startpunt voor preventieve en curatieve projecten in het werkveld, gericht op de bestaande behoeften.Het CHI organiseert met het oog daarop een enquête die zich richt tot alle disciplines die betrokken zijn bij de oncologische zorg, zowel in de thuiszorg als in het ziekenhuis. Specialisten en huisartsen die te maken hebben met oncologische patiënten worden verzocht om deel te nemen aan de enquête - maar evengoed verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen, verzorgenden, pastorale werkers,... Nog wat meer uitleg en de enquête zelf vindt u op http://www.chicom.be/form/onderzoek-professionele-levenskwaliteit-bij-on....