...

Komt nog bij dat het artsenkorps kennelijk niet erg warmloopt voor Farmaka. Waarom? Niet minder dan 1.500 door hen bezochte huisartsen contacteerde Farmaka met de vraag om feedback te geven over het bezoek. Niet eens 10% was daar ook toe bereid, een groep die niet representatief genoeg is, weet het KCE.De KCE-studie vergeleek de Belgische resultaten ook met een achttal gelijkaardige internationale projecten. Nederland haalde bijvoorbeeld merkelijk betere resultaten, artsen met een 'ongunstig profiel' verbeterden hun voorschrijfgedrag met 4 tot 5%. GebiastMarie-Louise Bouffioux (Fagg) geeft toe dat de groep artsen die zich bij ons bereid toont om mee te werken met Farmaka, gebiast is. De zogenaamd 'sociaal gegageerde en prijsbewuste artsen' zijn oververtegenwoordigd volgens haar. Bouffioux erkent tevens dat de verbetering in ons land niet zo groot is als in Nederland, hooguit iets meer dan 1%. "Maar dat komt onder meer omdat het KCE-onderzoek zich concentreerde op Farmakabezoek voor artsen met diabetespatiten", legt ze uit. "Daar is de haalbare verbetering niet zo groot: Farmaka-aanbevelingen worden al voor vier op de vijf diabetesbehandelingen gevolgd." Geen koerswijzigingNog een verrassende KCE-conclusie is dat vele huisartsen zich het bezoek van Farmaka niet eens meer herinnerden. "Dus moet men in de toekomst ook schriftelijke info achterlaten bij de artsen in kwestie, dat zou de resultaten gevoelig verbeteren", merkt Bouffioux op. Dat vooral soloartsen gebaat zouden zijn met de voorlichting van Farmaka, spreekt ze tegen. "Zowel groeps- als solopraktijken hebben Farmaka-info nodig."Is een investering van 1,2 miljoen euro niet veel om zo weinig resultaat te boeken? Bouffioux: "Met dat geld kunnen we ongeveer 5.000 bezoeken per jaar bekostigen. Dat is toch nog tamelijk beperkt in vergelijking met de farmafirma's." Tot slot zet Bouffioux de puntjes op de i waar het KCE concludeert dat een koerswijziging nodig is voor Farmaka. "We overleggen inderdaad om ons beter op ons doel te richten. Van een koerswijziging is echter geen sprake."