...

Het samenstellen van de Sociale Kaart - een databank met gegevens over de instellingen en beroepsbeoefenaars in de gezondheidszorg (eerste lijn) en de welzijnssector- loopt al sinds het begin van deze eeuw.Het opstellen van de kaart werd toevertrouwd aan de provincies. Brussel en Vlaams Brabant stonden, met Zorgzoeker.be, al het verst met het project.De start van het project verliep moeilijker dan verwacht. De toepassing van de privacywetgeving maakt de zaak er ook niet makkelijker op.Sinds vorig jaar werd ook samengewerkt met de LMN's en de SEL's, met de bedoeling de praktijken van zorgverleners beter in kaart te brengen. Tot dan was de Sociale Kaart in praktijk vooral gericht op instellingen.Er is een 'verbeterproject' uitgestippeld, en sinds begin dit jaar heeft het Departement WVG het beheer van de kaart/databank op zich genomen. Al blijft men samenwerken met de 'regionale' partners.De Vlaamse Overheid zal voortaan dan ook instaan voor de verbetering van het instrument (zoals een betere zoekfunctie), de koppelingen aan andere databanken, afspraken met het eHealth-platform, communicatie en een helpdesk,....De Sociale Kaart moet een hulpmiddel zijn bij de uitbouw van de Eerstelijnszones. Vandaar dat extra aandacht werd besteed aan de topic tijdens de infosessies voor de ELZ, die onlangs werden georganiseerd.De bedoeling is dat individuele hulpverleners en ook de burger zelf dit instrument kunnen gaan gebruiken. U kunt terecht op de website www.desocialekaart.be - voor Brussel en de Rand www.zorgzoeker.be. Daar kunt u zoekopdrachten ingeven, en alle handleidingen en andere informatie vinden.U kunt een profiel aanmaken, eigenaarschap vragen over de informatie van uw praktijk of organisatie, fouten en verbeteringen signaleren.Er is nog heel wat werk aan de winkel. Wie zoekt naar 'huisarts' of 'dokter' ergens in Vlaanderen vindt momenteel in het beste geval vooral huisartsenkringen en wachtposten, en weinig praktijken. In Brussel en de Rand vind je al veel meer huisartsenpraktijken, maar toch tamelijk inconsistent. Zoeken op naam van een huisarts levert een (praktijk)adres op.