...

Wie belangt dit onderwerp aan? De ruim 2.500.000 belgische appartementsbewoners. Om de minimale veiligheid te garanderen moeten bepaalde werken aan hun lift uitgevoerd worden voor januari 2013, andere voor januari 2018. De overheid overweegt nu om die termijnen te verlengen. Al zullen dokterspraktijken waarschijnlijk niet kunnen genieten van dit extra uitstel. Wij zetten enkele zaken voor u op een rijtje.Om paal en perk te stellen aan de soms rampzalige staat van liften en daarmee gepaard gaande gevaren, stelde de wetgever op 9 maart 2003 een hele reeks bindende regels in over minimale veiligheidsnormen voor liften. Wat zegt die wet?Termijn risicoanalyseDe beheerder van een gebouw in mede-eigendom (syndicus) moet de eerste risicoanalyse van de lift laten uitvoeren ten laatste tien jaar na de ingebruikname van de lift. Nadien moet die check-up herhaald worden met tussenperiodes van maximaal tien jaar. Een EDTC (Externe Dienst voor Technische Controles) - een erkende instantie - moet de analyse uitvoeren, en op grond daarvan wordt beslist wat de minimale veiligheidsmaatregelen zijn.De precieze termijn voor een risicoanalyse hangt af van wanneer de lift in gebruik werd genomen. Als dat voor 1 januari 1958 gebeurde, moest de analyse voor 19 maart 2006 gebeuren. Als dat tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984 gebeurde, moest de risicoanalyse gebeurd zijn voor 19 maart 2007. En voor liften geïnstalleerd tussen 31 maart 1984 en 1 april 1996 moest de risicoanalyse voor 19 maart 2008 plaatsvinden.Termijn aanpassingenWanneer die analyse ernstige risico's aan het licht bracht, moest de lift onmiddellijk hersteld worden. Voor alle andere gevallen voorziet de wet minimale termijnen: de eerste minimale aanpassingen moesten voor 2008 gebeuren, grotere moderniseringen moeten normaal gezien tegen 2013 afgewerkt zijn. Maar in een koninklijk besluit van 17 maart 2005 (1) werden die twee termijnen verlengd met vijf jaar. De deadline voor kleine aanpassingen verschoof naar 2013, voor grotere werkzaamheden naar 2018.Voor sommige mede-eigendommen lopen de kosten voor de aanpassingen evenwel enorm hoog op en moeten de mede-eigenaars daartoe bijdragen. Bovendien lijken niet alle opgelegde werken noodzakelijk te zijn. Hier en daar weerklinken geruchten dat de liftindustrielobby de aanpassingswerken 'gepusht' zou hebben. (In die context geven we mee dat de Europese Commissie op 20 februari 2007 vier groepen uit de liftensector een recordboete van 990 miljoen euro heeft opgelegd voor kartelvorming.)Nieuwe termijnDe regering wil daarom enkel die werken behouden die echt noodzakelijk zijn om de veiligheid te garanderen. Dat moet de factuur voor heel wat mede-eigendommen een stuk billijker maken. Bovendien zou de regering de termijn nog eens met vijf jaar verlengen om de mede-eigenaars de kans te geven de achterstallige werken alsnog uit te voeren. Als dit voornemen wet wordt, moeten de eerste minimale aanpassingen klaar zijn tegen 2018, de grotere tegen 2023.Voor een dokterspraktijk (huisarts, tandarts) op een verdieping van een appartementsgebouw zou evenwel géén extra uitstel volgen. Reden daarvoor is de aanwezigheid van personeel en publiek, waardoor de lift intensiever gebruikt wordt. Dat geldt uiteraard ook voor gebouwen waar een vastgoedkantoor of eender welk ander bedrijf huist op een andere verdieping dan het gelijkvloers: al die liften moeten voldoen aan de wettelijke norm, vóór januari 2013.