...

Eénlijn,be is het ICT-ondersteuningsproject voor de eerste lijn dat wordt gesponsord door de Vlaamse overheid. In eerste instantie wil men vooral huisartsen en apothekers warm maken voor e-healthtoepassingen: de eHealthBox voor het versturen van boodschappen en documenten naar andere zorgverleners, Recip-e voor het elektronische aanmaken van geneesmiddelenvoorschriften, het aanvragen van een hoofdstuk IV-attest via MyCareNet,...Snelspoor Dat gebeurt op twee manieren. Spoor 1 biedt presentaties aan voor een multidisciplinair publiek, dat wil zeggen huisartsen en apothekers uit een bepaalde regio. De aanvrager zorgt voor een zaal met internetverbinding, eenlijn.be zorgt gratis voor de sprekers. De sessies worden beperkt tot een twintigtal personen, er is geen voorkennis vereist.Eenlijn.be organiseerde al een hondertal sessies in spoor 1 - er komen nog steeds nieuwe aanvragen binnen, luidt het. Tot november zijn die ook welkom. Kwam u regio nog niet aan bod, of konden lang niet alle geïnteresseerden al een sessie bijwonen? Het is nog niet te laat.Vanuit het patiëntendossier Maar ondertussen vinden ook de eerste try-outs plaats voor spoor 2. In dat parallelspoor worden opleidingen aangeboden aan de gebruikers van een specifiek softwarepakktet. Je leert hoe je de nieuwe mogelijkheden van het eHealth-platform en van MyCareNet kunt gebruiken vanuit de patiëntendossiers in jouw softwareprogramma.De modules werden al uitgewerkt voor MediDoc en HealthOne en daarmee starten nu de eerste try-outs. Maar de bedoeling is dat ook de andere pakketten aan bod komen. WinDoc staat op het lijstje.eHealth-certificaat Ten slotte kunt u via eenlijn.be ook hulp krijgen voor het installeren van de eHealth-certificaten. Zo een certificaat, met login en sleutels voor encryptie/decryptie, is nodig om de meeste eHealth-toepassingen te kunnen gebruiken. Hebt u nog geen certificaat? Dan komen medewerkers van Praktijkcoach - één van de partners van Eénlijn.be - dat op uw vraag gratis installeren.