Die wens hebben ook alle politieke partijen uitgesproken in hun verkiezingsprogramma's. En ze hebben gelijk.

Regio's en landen die hoog scoren op het vlak van gezondheid en levenskwaliteit doen het ook economisch beter. Finland, al enkele jaren het gelukkigste land ter wereld, heeft een van de beste preventiesystemen en tekent voor economische groeicijfers die ook in 2019 boven het EU-gemiddelde liggen. Ook landen als Noorwegen, Denemarken, Nederland en Canada scoren hoog op elk van deze criteria.

Drie voorstellen

Overtuiging en principes genoeg -- iedereen ziet onderhand wel dat meer preventie nodig is. Maar hoe kan de nieuwe Vlaamse regering de ambitie nu concreet waar maken?

Samen willen wij ons breed achter drie praktische voorstellen scharen die het verschil kunnen maken:

  • Registreer erkende gezondheidscoaches vanaf 2020, zoals recent ook Nederland, UK en eerder al Canada deden.

Zij zijn opgeleid in holistische preventieve gezondheid, met het oog op gezond blijven of het vermijden van slechtere gezondheid. Vandaag kan iedereen zich 'gezondheidscoach' noemen, maar er is geen kwaliteitscheck en transparantie. Doe je dat wel, door de erkenning en registratie van mensen die een degelijke opleiding hebben genoten en in samenwerking met de beroepsvereniging, dan zet je een enorme positieve gezondheidsbeweging in gang.

  • Voorzie om in elke Vlaamse school vanaf 2020 een erkende gezondheidscoach in te schakelen.

Het gaat om mensen die werkelijk op de vloer zelf aan de slag gaan met kinderen én leraars rond fysieke en mentale gezondheid, in groep of individueel. We zijn er zeker van dat dit goed is voor leerkrachten én kinderen. We durven zelfs te stellen dat het cijfer van 4 op 10 leerkrachten met burn-out zal dalen. Opnieuw, het voorbeeld van Finland dient hier als inspiratie.

  • Vertaal je ambitie inzake gezondheidspreventie ook in je eigen werking als overheid.

Werk ook daar met erkende en geregistreerde gezondheidscoaches in diverse projecten (zoals 'de gezondheidscoach' en 'Bewegen op verwijzing'. Het spaart je tijd en moeite uit (en dus geld!) en het geeft een boost aan je eigen gezondheidsambitie. Je maakt bovendien zo de sprong van pilootproject naar ruime vertaling. Walk the talk op een kostenefficiënte manier.

De ambitie om ons te meten met de Scandinavische toplanden is terecht

Voordelen

Uiteraard zijn dit niet de enige acties om de gezondheidsambitie van Vlaanderen waar te maken. Maar ze hebben wel een aantal voordelen.

Ten eerste: deze voorstellen hoeven geen extra geld te kosten: met het verschuiven van middelen kom je al heel ver (al moet je dat wel durven natuurlijk!). Meer nog: ze zullen gemiddeld 18-45 euro per geïnvesteerde euro opbrengen. We weten immers uit allerlei onderzoeken dat het economische voordeel van (doelgerichte) preventie groot is. En dat mensen meer ondersteunen in hun gezond zijn in plaats van hun ziek zijn, enorme welvaartsvoordelen heeft.

Ten tweede vertrekken ze vanuit bestaande sterktes van Vlaanderen: onderwijs, kwaliteitsvolle gezondheidszorg en vernieuwend health ondernemerschap.

En ten derde hebben ze een impact op tal van bedrijven, professionals en leeftijden. Ze leggen heel praktisch en eenvoudig de basis voor een omslag naar preventieve gezondheidszorg in alle omgevingen: op het werk, op school, op straat, ...

Wij bundelen onze krachten, want we zijn overtuigd van de link gezondheid, geluk en economie. En we proberen dat al toe te passen in onze eigen modellen. Maar we botsen er helaas nog te veel op systeemgrenzen.

We hopen dus dat de dames en heren onderhandelaars hun ambities hoog genoeg zetten. Vlaanderen kan een uitstekende voortrekker zijn op het vlak van gezondheidspreventie!

Lode De Geyter, Jan Durnez, Evelyne Lagrou, Sofie Staelraeve (Howest-Hogeschool West-Vlaanderen), Tom Demeyere (Syntra-West),Christine Van Daele (Partena Ziekenfonds), Anna Smets (WPO-Workplace Options), Koen De Vos, Sofie Guns (LM Plus), Patrick Stegemann (BLACKROLL AG), Rudy Maertens (AZ Alma), Eva Vandenheede, Nicolas De Coster (Securex), Evelyn Verlinde (Vlaamse Vereniging Gezondheidscoaches).

Die wens hebben ook alle politieke partijen uitgesproken in hun verkiezingsprogramma's. En ze hebben gelijk. Regio's en landen die hoog scoren op het vlak van gezondheid en levenskwaliteit doen het ook economisch beter. Finland, al enkele jaren het gelukkigste land ter wereld, heeft een van de beste preventiesystemen en tekent voor economische groeicijfers die ook in 2019 boven het EU-gemiddelde liggen. Ook landen als Noorwegen, Denemarken, Nederland en Canada scoren hoog op elk van deze criteria. Drie voorstellenOvertuiging en principes genoeg -- iedereen ziet onderhand wel dat meer preventie nodig is. Maar hoe kan de nieuwe Vlaamse regering de ambitie nu concreet waar maken? Samen willen wij ons breed achter drie praktische voorstellen scharen die het verschil kunnen maken: Zij zijn opgeleid in holistische preventieve gezondheid, met het oog op gezond blijven of het vermijden van slechtere gezondheid. Vandaag kan iedereen zich 'gezondheidscoach' noemen, maar er is geen kwaliteitscheck en transparantie. Doe je dat wel, door de erkenning en registratie van mensen die een degelijke opleiding hebben genoten en in samenwerking met de beroepsvereniging, dan zet je een enorme positieve gezondheidsbeweging in gang. Het gaat om mensen die werkelijk op de vloer zelf aan de slag gaan met kinderen én leraars rond fysieke en mentale gezondheid, in groep of individueel. We zijn er zeker van dat dit goed is voor leerkrachten én kinderen. We durven zelfs te stellen dat het cijfer van 4 op 10 leerkrachten met burn-out zal dalen. Opnieuw, het voorbeeld van Finland dient hier als inspiratie. Werk ook daar met erkende en geregistreerde gezondheidscoaches in diverse projecten (zoals 'de gezondheidscoach' en 'Bewegen op verwijzing'. Het spaart je tijd en moeite uit (en dus geld!) en het geeft een boost aan je eigen gezondheidsambitie. Je maakt bovendien zo de sprong van pilootproject naar ruime vertaling. Walk the talk op een kostenefficiënte manier.VoordelenUiteraard zijn dit niet de enige acties om de gezondheidsambitie van Vlaanderen waar te maken. Maar ze hebben wel een aantal voordelen. Ten eerste: deze voorstellen hoeven geen extra geld te kosten: met het verschuiven van middelen kom je al heel ver (al moet je dat wel durven natuurlijk!). Meer nog: ze zullen gemiddeld 18-45 euro per geïnvesteerde euro opbrengen. We weten immers uit allerlei onderzoeken dat het economische voordeel van (doelgerichte) preventie groot is. En dat mensen meer ondersteunen in hun gezond zijn in plaats van hun ziek zijn, enorme welvaartsvoordelen heeft. Ten tweede vertrekken ze vanuit bestaande sterktes van Vlaanderen: onderwijs, kwaliteitsvolle gezondheidszorg en vernieuwend health ondernemerschap. En ten derde hebben ze een impact op tal van bedrijven, professionals en leeftijden. Ze leggen heel praktisch en eenvoudig de basis voor een omslag naar preventieve gezondheidszorg in alle omgevingen: op het werk, op school, op straat, ...Wij bundelen onze krachten, want we zijn overtuigd van de link gezondheid, geluk en economie. En we proberen dat al toe te passen in onze eigen modellen. Maar we botsen er helaas nog te veel op systeemgrenzen.We hopen dus dat de dames en heren onderhandelaars hun ambities hoog genoeg zetten. Vlaanderen kan een uitstekende voortrekker zijn op het vlak van gezondheidspreventie!Lode De Geyter, Jan Durnez, Evelyne Lagrou, Sofie Staelraeve (Howest-Hogeschool West-Vlaanderen), Tom Demeyere (Syntra-West),Christine Van Daele (Partena Ziekenfonds), Anna Smets (WPO-Workplace Options), Koen De Vos, Sofie Guns (LM Plus), Patrick Stegemann (BLACKROLL AG), Rudy Maertens (AZ Alma), Eva Vandenheede, Nicolas De Coster (Securex), Evelyn Verlinde (Vlaamse Vereniging Gezondheidscoaches).