...

Het Riziv heeft het liefst dat u elektronisch stemt. Als u dat niet doet, wordt de drempel wat hoger: u moet het stembiljet dan terugsturen in de enveloppe die het Riziv u samen met het stembiljet bezorgde. Dat moet aangetekend gebeuren, op uw eigen kosten.Elektronisch aanmelden Elektronisch stemmen vraagt ook wel enkele minuten, maar is al bij al wel een stuk makkelijker. Zorg wel dat u tijdens de procedure ook uw stembiljet bij de hand hebt.Om elektronisch te stemmen gaat u naar de website van het Riziv (www.riziv.fgov.be), dat is: vanaf morgen. Op de homepage vindt u van 7 tot 23 juni links bovenaan een koppeling Medische Verkiezingen 2014. Klik daarop, en u komt in de toepassing terecht.U moet zich 'authenticeren', wat op drie manieren kan gebeuren: met uw eID en pincode, met uw burgertoken (log-in en wachtwoord), of met de log-in en het wachtwoord die u van het Riziv kreeg. Tijdens het authenticatieproces controleert de toepassing alleen of u wel op de kiezerslijst staat. Is dat niet zo, dan krijgt u gewoon geen toegang. Het systeem houdt niet bij wie ingelogd is.Stemtoken Maar het systeem moet wel kunnen bijhouden of u al een stem hebt uitgebracht. Daarom moet u, nadat u uw keuze voor een van de drie kandidaten hebt ingegeven, uw stem registreren met een uniek en anoniem stemtoken. Dat vindt u onderaan het stembiljet: een reeks van elf letters en cijfers die u exact moet intikken. Kleine letters als kleine letters, en hoofdletters als hoofdletters.De eerste stem die u correct uitbrengt, is definitief. Volgende pogingen worden genegeerd.Nogmaals: de stem die u uitbrengt is anoniem. De syndicaten houden mee toezicht dat alles correct verloopt.Na middernacht 23 juni wordt de toepassing afgesloten: de verkiezingen zijn dan voorbij. Bij de aangetekende brief telt de datum van de poststempel.Inscannen stembiljet Wanneer u per brief stemt, wordt het stembiljet elektronisch ingescand. Daarom mag u alleen met blauwe of zwarte inkt uw stem aanvinken of inkleuren. De barcode op het stembiljet mag niet beschadigd zijn. De barcode geeft aan of u geldig kan stemmen.Bij het inscannen wordt de stem per brief ook omgezet in een elektronische stem - opnieuw onder het alziend oog van vertegenwoordigers van de drie syndicaten. Tegen 27 juni moet dat proces afgerond zijn: die dag moet de uitslag bekend moeten zijn.Het Riziv heeft het liefst dat u elektronisch stemt. Als u dat niet doet, wordt de drempel wat hoger: u moet het stembiljet dan terugsturen in de enveloppe die het Riziv u samen met het stembiljet bezorgde. Dat moet aangetekend gebeuren, op uw eigen kosten.Elektronisch stemmen vraagt ook wel enkele minuten, maar is al bij al wel een stuk makkelijker. Zorg wel dat u tijdens de procedure ook uw stembiljet bij de hand hebt.Om elektronisch te stemmen gaat u naar de website van het Riziv (www.riziv.fgov.be), dat is: vanaf morgen. Op de homepage vindt u van 7 tot 23 juni links bovenaan een koppeling Medische Verkiezingen 2014. Klik daarop, en u komt in de toepassing terecht.U moet zich 'authenticeren', wat op drie manieren kan gebeuren: met uw eID en pincode, met uw burgertoken (log-in en wachtwoord), of met de log-in en het wachtwoord die u van het Riziv kreeg. Tijdens het authenticatieproces controleert de toepassing alleen of u wel op de kiezerslijst staat. Is dat niet zo, dan krijgt u gewoon geen toegang. Het systeem houdt niet bij wie ingelogd is.Maar het systeem moet wel kunnen bijhouden of u al een stem hebt uitgebracht. Daarom moet u, nadat u uw keuze voor een van de drie kandidaten hebt ingegeven, uw stem registreren met een uniek en anoniem stemtoken. Dat vindt u onderaan het stembiljet: een reeks van elf letters en cijfers die u exact moet intikken. Kleine letters als kleine letters, en hoofdletters als hoofdletters.De eerste stem die u correct uitbrengt, is definitief. Volgende pogingen worden genegeerd.Nogmaals: de stem die u uitbrengt is anoniem. De syndicaten houden mee toezicht dat alles correct verloopt.Na middernacht 23 juni wordt de toepassing afgesloten: de verkiezingen zijn dan voorbij. Bij de aangetekende brief telt de datum van de poststempel.Wanneer u per brief stemt, wordt het stembiljet elektronisch ingescand. Daarom mag u alleen met blauwe of zwarte inkt uw stem aanvinken of inkleuren. De barcode op het stembiljet mag niet beschadigd zijn. De barcode geeft aan of u geldig kan stemmen.Bij het inscannen wordt de stem per brief ook omgezet in een elektronische stem - opnieuw onder het alziend oog van vertegenwoordigers van de drie syndicaten. Tegen 27 juni moet dat proces afgerond zijn: die dag moet de uitslag bekend moeten zijn.