...

"Wereldwijd zouden tussen 130 en 170 miljoen mensen een chronische hepatitis C-infectie hebben. Vertaald naar België geeft dat 50.000 tot 70.000 patiënten met positief HCV-RNA, of een prevalentie van 0,87%", weet prof. Yves Horsmans (St-Luc, Brussel). In ons land is 61% van de gevallen genotype 1. Prof. Sven Francque (UZ Antwerpen) stelde de resultaten voor van de eerste Save Your Liver barometer (Ipsos enquête). Daaruit blijkt dat 77% van de huisartsen tussen 1 en 10 HCV-patiënten hebben. Hoewel de meesten vaker voor hepatitis B testen (98%, tot 100% in de regio Brussel), scoren HCV-testen ook behoorlijk (91%, met als uitblinker 97% in Wallonië). De twee hoofdredenen om voor HCV te testen zijn: risicogedrag van de patiënt en de vaststelling van verhoogde transaminasen bij een bloedproef. Bij een positief resultaat stuurt zowat elke huisarts de patiënt door voor gespecialiseerd advies.De kennis van huisartsen over de preventieve maatregelen tegen HCV is nog behoorlijk (condoom, persoonlijk scheergerief, naalden en spuiten). Maar het loopt fout wanneer 2 op de 10 denkt dat er een vaccin tegen HCV bestaat, wat uiteraard niet het geval is. Wat behandeling van HCV betreft, blijken de nieuwe behandelingen (2de generatie DAA, direct acting antivirals) nog niet goed gekend. Want bijna 1 huisarts op de 2 denkt dat behandelingen tegen hepatitis ernstige bijwerkingen hebben, en meer dan 4 op de 10 gelooft ten onrechte dat HCV niet kan worden genezen. "Met de nieuwe medicaties is de kans op definitieve genezing nochtans groter dan 90%. Bovendien geeft ze weinig bijwerkingen," aldus prof. Francque. Het HCV legt geen intracellulair viraal reservoir aan. Daarom kan het virus door de behandeling, die beperkt is in de tijd, ook worden uitgeroeid. Een patiënt is genezen als hij een sustained virological response (SVR) vertoont: geen opspoorbaar HCV-RNA 12 tot 24 weken na het einde van de behandeling. In geval SVR wordt bereikt, is de kans op herval kleiner dan 1%. "De aanwezigheid van antilichamen in het bloed betekent alleen dat er contact met het virus is geweest, maar biedt geen bescherming tegen een nieuwe HCV-infectie", legt prof. Horsmans uit. Trouwens een derde van de ondervraagde huisartsen wist niet dat een patiënt een tweede HCV-infectie kon oplopen, nadat hij van een eerste genezen was. De doelstelling van de WGO is om in 2020 de incidentie van hepatitis B en C met 30% te verminderen, en de eraan gelinkte mortaliteit met 10%. Prof. Horsmans pleit dan ook voor een uitbreiding van de terugbetaling van de nieuwe medicaties, die nu beperkt is tot stadia F3/F4 leveraantasting, pre- en post levertransplantatie. Ze zou minimum ook stadium F2 moeten omvatten, zoals in de ons omringende landen (met uitzondering van Groot-Brittannië). Bron: Persconferentie naar aanleiding van Wereld Hepatitis Dag op 28 juli 2016, georganiseerd met de steun van Bristol-Myers Squibb