...

De Brugse huisartsenwachtpost is gelegen naast de spoeddienst op de campus van AZ Sint-Jan. Een satellietwachtpost ligt op de campus van AZ Zeno in Knokke-Heist. Brugge is waar de 'protocollen' voor de 1733-triage geboren zijn. Men heeft er drie jaar ervaring met telefonische triage voor de huisartsenwachtdienst.Het percentage patiënten dat van de huisartsenwachtpost naar het ziekenhuis wordt doorverwezen na telefonische triage, is laag. In Brugge gaat het om 5,2%. Van de patiënten die op de spoed getrieerd worden en op de huisartsenwachtpost komen, heeft 9,4% uiteindelijk de diensten van het ziekenhuis nodig. Dat is opvallend meer.Eenzelfde vaststelling gaat op voor Knokke-Heist. Na telefonische triage verwijst men 2,3% van de patiënten door naar AZ Zeno.In Brugge wordt iets meer dan een vijfde van de patiënten naar de huisartsenwachtpost verwezen via telefonische triage. In Knokke gaat het om bijna een derde (zie de tabel als bijlage onderaan dit artikel).OverbelastingHoofdarts Fieliep Bataillie van AZ Herentals ziet in de 1733 een belangrijk hulpmiddel om de overbelaste spoed wat te ontlasten: "Hoe sneller de 1733 ingevoerd wordt in Herentals, hoe liever." Een gerichte doorverwijzing leidt tot betere dienstverlening, meent hij. Nu zitten patiënten die perfect geholpen kunnen worden door de huisarts met wachtdienst vaak nodeloos lang op de spoed te antichambreren, omdat dringende gevallen daar altijd vóórgaan, zegt Bataillie. Werkbezoeken in Brugge, Eindhoven en Eeklo (AZ Alma) hebben hem in de overtuiging gesterkt dat een systeem met een centraal oproepnummer meerwaarde biedt. Stefan Teughels, voorzitter van de huisartsenwachtpost Zuiderkempen (met wachtposten in Herentals, Geel en Westerlo - dokter Teughels is zoals bekend ook voorzitter van Wachtposten Vlaanderen), denkt dat de 112 al dagelijks bewijst dat goede opgeleide operatoren correct kunnen triëren (de 112- en de 1733-operatoren krijgen dezelfde opleiding en zouden uitwisselbaar zijn binnen een team, nvdr). Nu bellen de mensen naar de huisartsenwachtpost en krijgen ze daar een administratieve kracht aan de lijn - de 1733 is in dat opzicht zeker een verbetering. Ook hij meent dat telefonische triage vooral onnodige bezoeken aan de spoed zal voorkomen. De werking van deze diensten moet natuurlijk bestendig gemonitord worden, op een transparante manier - onderstreept hij nog.Ideale wereld Ook Domus Medica reageert op de kritiek van BeCEP. Voorzitter Roel Van Giel stelt dat in een ideale wereld de oproepen naar 112 en 1733 beantwoord zouden worden door artsen, maar dat dat gewoon niet haalbaar is. Uit de experimenten Leuven-Tienen blijkt dat minder dan één op honderd mensen door de operator verkeerd werd doorverwezen. Maar "alle medische problemen groot of klein via spoed laten passeren omdat er wel eens een miskend infarct zou kunnen tussen zitten, dat lijkt ons contraproductief", aldus dokter Van Giel. We weten ook niet hoeveel mensen er zijn overleden omdat de ambulance die voor een minder urgent probleem was ingezet, niet tijdig ter plekke kwam - onderstreept hij nog. Zijn het niet de financieringsregels van de spoeddiensten die de artsen van BeCEP hun kritische houding influisteren, vraagt een lezer van Artsenkrant zich af. Ook Van Giel verwijst naar de structurele problemen waarmee ziekenhuizen kampen en stelt voor dat daar een duurzame oplossing voor wordt gezocht.