...

De resultaten van het grootscheepse onderzoek staan inBMC Medicine. Niet minder dan 89.000 interviews werden afgenomen in 18 landen, waarvan 2.400 in Belgi Depressie slaat toe bij 121 miljoen mensen wereldwijd. In haar meest ernstige vorm kan de kwaal leiden tot zelfdoding met zowat 850.000 doden per jaar tot gevolg.Taboe of niet taboe?Interessantis dat de studie sociaaleconomische factoren linkt aan de incidentie van depressie. Rijke landen zijn kwetsbaarder (15%) dan landen met een laag of gemiddeld inkomen (11%). Vooral majeure depressies komen er meer voor. Slecht scoren op dat vlak Frankrijk, Nederland en de VS.China doet het dan weer uitstekend. Vrouwen zijn gevoeliger voor depressies dan mannen, over culturen heen.Prof. psychiatrie Koen Demyttenaere (KU Leuven) relativeert een en ander in De Standaard. Demyttenaere is zelf verantwoordelijk voor het Belgische gedeelte in de studie. Volgens hem liggen de lage cijfers in China net aan het feit dat depressie er grotendeels taboe is. In Nederland en de VS daarentegen is men net zeer open over depressies en wordt de aandoening dus ook meer gemeld. Op dezelfde manier zou je kunnen verklaren dat vrouwen makkelijker depressies melden dan mannen.