...

In het Boston Medical Center zijn er gemiddeld 2.400 bevallingen per jaar. Het team van gynaecologen startte in 2004 met een reeks initiatieven die de kwaliteit moesten verbeteren. Diensthoofd Ronald Iverson: "Wij hadden ongeveer 0,75% claims per jaar, een aantal dat wij absoluut wilden verminderen." Zo veranderden zij het werkschema van de verloskundigen: artsen die wachtdienst hadden op de verloskamer, mochten de volgende dag geen klinische activiteiten meer uitvoeren. "Wetenschappelijk onderzoek had ons geleerd dat er een associatie was tussen slaaptekort en klinische zorg", legt Iverson uit. Ook organiseerde de dienst praktische oefeningen in verloskundige vaardigheden, zowel voor artsen in opleiding, gynaecologen en vroedvrouwen, en dat op regelmatige basis. E van de trainingen gaat over schouderdystocie. "Het is niet alleen geschikt om de technische vaardigheden te verbeteren, maar het is ook een oefening voor het hele team dat betrokken is bij een moeilijke bevalling gecompliceerd met een schouderdystocie", verduidelijkt de gynaecoloog. Idem dito organiseerde men zowel theoretische als praktische sessies voor het interpreteren van elektrocardiotocografie voor alle verloskundige zorgverleners. Gouden standaard Op de dienst richtte men verder een commissie in voor kwaliteitscontrole, waar een aantal parameters zoals infecties, heropnames en transfusies geregistreerd werden en in groep besproken. Een tweede commissie zag het licht, die stelt richtlijnen op voor medische zorg. Maandelijkse vergaderingen zorgen zo nodig voor aanpassingen op basis van up-to-date medische literatuur. "Op die manier hebben we niet alleen een standaard beleid voor alle zorgverleners binnen de dienst, maar ook zorg die overeenkomt met de huidige gouden standaard", verduidelijkt Iverson. Multiculturaliteit is eveneens een factor die leidt tot problemen. "Wij hebben in ons ziekenhuis een heel heterogene patitenpopulatie, zowel sociaal-economisch als cultureel. Meer dan een derde 3 spreekt geen Engels." De hele staf kreeg een training in het omgaan en communiceren met patiten uit verschillende culturen. "Op vijf jaar hebben we het aantal claims zien dalen van 0,75% naar 0,25%. Welke factor het meeste impact heeft gehad, is moeilijk te zeggen, maar we hebben bewezen dat inspanningen om de kwaliteit te verbeteren enerzijds en te controleren anderzijds, het aantal claims kan doen verminderen", besluit Iverson.