...

Dat antwoordde minister van sociale zaken en volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) op een parlementaire vraag van N-VA volksvertegenwoordiger Jan Vercammen. In het licht van de op til zijnde hervorming van de ziekenhuizen is de ministeriële uitspraak niet van aard om de artsen gerust te stellen.In zijn interventie verwees de Ieperse cardioloog naar 'de artsenleiders' die het principe van het zuiver honorarium afkraken. Jan Vercammen: "Ze zeggen onder andere dat er nu reeds vormen van 'zuivere' honorarium bestaan en dat daarop toch afdrachten zijn. Het principe werkt dus niet." Vercammen wou van De Block weten of er zuivere honoraria bestaan waarbij een afdracht verboden is.Interventionele verstrekkingenIn haar antwoord wees de minister erop dat men inderdaad niet voor alle verstrekkingen kan bepalen of een honorarium 'zuiver' is. Slechts in bepaalde gevallen valt af te leiden of de vergoeding voor een verstrekking, naast het intellectuele werk van de arts, ook materiaal- of andere kosten dekt.Specifieke regels die verklaren of een ereloon zuiver is - dan wel of er items zoals materiaal deel van uitmaken - kunnen opgenomen zijn in de omschrijving van de verstrekking of in de algemene toepassingsregels.Dat is bijvoorbeeld het geval voor interventionele verstrekkingen, dixit De Block. Daarbij geeft bijna elke omschrijving weer wat er qua materiaal juist in de vergoeding begrepen is. "Voor het multidisciplinair oncologisch consult bestaan er echter geen specifieke regels," aldus nog minister De Block.Ze wees er nog op dat afhoudingen afhangen van de afspraken tussen de ziekenhuisbeheerder en de arts. Zelfs als het ereloon expliciet als 'zuiver' wordt omschreven.