...

In haar advies van medio juli verwijst de Orde expliciet naar Titel I, Hoofdstuk III van de Code, waarin uit de doeken wordt gedaan hoe artsen moeten omgaan met publiciteit. Belangrijk is het verbod op misleidende of vergelijkende reclame. Artsen die hun medewerking verlenen aan de media, moeten bovendien hun provinciale raad op voorhand inlichten, behalve wanneer de dringendheid van de situatie dat niet toelaat. En als er patiten betrokken zijn, is hun toestemming om mee te werken vanzelfsprekend nodig. Daarnaast moet de verstrekte informatie logischerwijs waarheidsgetrouw, objectief, relevant, verifieerbaar, discreet en duidelijk zijn.Hoewel al die aanbevelingen duidelijk in de Code omschreven staan, werden ze herhaaldelijk met de voeten getreden. Daarom kwam de Orde op de proppen met enkele preciseringen die alle regels nog eens verduidelijken en versterken.Het volledige advies kunt u hier nalezen.