...

De begroting voor de wachtposten in 2021 wordt geraamd op 34,4 miljoen euro. Dat is genoeg voor de werkingskosten van de huidige wachtposten, inclusief correcties die werden doorgevoerd. En voor de nieuwe wachtposten die dit en volgend jaar - vooral in Vlaanderen - zullen open gaan. In Vlaanderen zou het budget voor die nieuwe posten vier miljoen euro bedragen.GoedkeuringKartel-voorzitter Reinier Hueting wees er wel op dat een aantal van die nieuwe projecten nog wachten op een officiële goedkeuring van hun ingediende budget. Dat begint voor sommige wel te nijpen, want contracten voor de werken moeten worden getekend, coördinatoren moeten worden gezocht,....Goed nieuws vindt hij dat er wellicht een adhoc-werkgroep zal komen vanuit de Nationale Commissie om zoals vroeger, ten minste informeel, de dossiers door te lichten - om tegen de volgende vergadering van de NCAZ van 29 juni een advies te kunnen formuleren.Onverwacht experimentEen groter probleem is er met de wachtposten die nu in de week open zijn. Er werd door het akkoord artsen-ziekenfondsen 1,5 miljoen opzijgezet voor experimenten met huisartsenposten tijdens de wachtdienst in de week.Naar aanleiding van de covidcrisis kregen huisartsenwachtposten de gelegenheid om ook tijdens de week open te blijven. Voor drie maanden konden ze hiervoor van het Riziv een budget krijgen van 50.000 euro. Vijftien wachtposten maakten van dit aanbod gebruik."Wat we niet begrepen hadden, is dat hiervoor het budget voor de experimenten zou aangesproken worden", aldus dokter Hueting. "Op een lijstje van uitgaven voor de covidcrisis dat we in het Verzekeringscomité zagen, stond er een extra bedrag van één miljoen euro ingeschreven voor de huisartsenwachtposten. Dat blijkt nu bestemd geweest te zijn voor persoonlijk beschermingsmateriaal."Nu blijkt dat de helft van het beschikbare budget uit de experimentenpot is opgesoupeerd. Er is nog net geld genoeg om dezelfde wachtposten nog eens drie maanden open te houden. Maar wat daarna?EvaluatieEen andere mogelijkheid is om eerst een evaluatie te maken en dan te beslissen wat er met het overblijvende geld gebeurt. Een evaluatie maken is uiteraard de bedoeling van een experiment, maar dokter Hueting wijst erop dat op dit ogenblik niet zo duidelijk is wat juist het doel van die evaluatie moet zijn. De voorbije periode is weinig representatief geweest voor de nomale werking van de wachtdienst. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om na te gaan wat het effect is van het open houden van de huisartsenwachtpost op het gebruik van de spoed. In de voorbije periode kregen spoeddiensten minder volk over de vloer, maar dat had niets met wachtposten te maken.Geen conclusieHet is een dilemma waar de Nationale Commissie niet is uitgekomen. Als nu eerst het budget verder opgesoupeerd wordt, is er over drie maanden geen geld meer om de wachtposten in de week open te houden - wat dan voor het resterende stuk van het jaar? Bovendien krijgen andere wachtposten geen mogelijkheid meer om ook een voorstel in te dienen om in de week open te blijven, stelt dokter Hueting vast.De wachtposten nu in de week sluiten om ze eventueel na een evaluatie opnieuw open te laten gaan, is heel verwarrend voor de mensen in de betrokken gemeenten.Een evaluatie zal er nu wellicht komen - maar verder weet Reinier Hueting niet wat hij de mensen op het terrein precies als boodschap moet geven.