...

Het onderzoek van Amerikaanse onderzoekers van de Kent State University in Ohio pleit niet voor het gebruik van gsm's, zeker niet indien dat gebruik buitensporig is. De wetenschappers ondervroegen in totaal 496 universiteitsstudenten tussen 18 en 22 jaar over de frequentie waarmee ze hun mobiele telefoon gebruiken. Tegelijk moesten ze een vragenlijst invullen om hun angst te meten volgens de schaal van Beck. Ook hun mate van tevredenheid over hun eigen leven werd beoordeeld. Ten slotte stemden ze er allemaal mee in dat de auteurs inzage kregen in hun rapporten en studieresultaten. Samengevat toont de analyse aan dat een intensief gebruik van de mobiele telefoon schadelijk is voor de studenten. Ze worden angstig er van, behalen minder goede resultaten en hun welbevinden daalt. Aangezien hun model statistisch zeer significant is, raden de auteurs van het onderzoek jongeren aan zich niet te laten meeslepen door hun gsm om hun gezondheid en levenskwaliteit te beschermen en hun studieresultaten niet in gevaar te brengen. (referentie: Computers in Human Behavior, zal verschijnen in februari 2014, DOI: 10.1016/j.chb.2013.10.049)