...

Alle workshops van de raad stonden dit jaar in het teken van 'welzijn', tevens het centrale thema van de jaarvergadering. Er stond denkwerk op het programma over de interactie tussen welzijn en de verschillende domeinen waarin de raad actief is: voeding en voedselveiligheid, cosmetica, straling, chemicali, bloed, cellen en weefsels, organen, infectiologie, vaccinatie.Blikvanger was ongetwijfeld de lezing van neurobioloog en -neurofarmacoloog Prof. Pierre Bustany. Bustany werkt aan het universitair ziekenhuis van Caen (Frankrijk). Hij legde onder meer uit wat er zich in onze hersenen afspeelt als we aan bepaalde prikkels zoals stress en verliefdheid worden blootgesteld. Verder ging hij in op de invloed van gedachten op ons welzijn. Naast een louter medicamenteuze behandeling kunnen we ons innerlijk welzijn versterken door onze gedachtengang te veranderen, maakt hij zich sterk. Hij toonde wat er precies in de hersenen gebeurt als we aan langdurige en ongecontroleerde stress blootgesteld worden. Door training in 'denkmechanismen' kunnen we de negatieve spiraal doorbreken, heet het. Een theorie die sterk doet denken aan het populaire mindfulness. Prijzenprimeur In primeur kondigde de HGR twee nieuwe prijzen aan vanaf 2012. Een prijs van 5.000 euro en een van 2.500 euro. De prijzen zijn bestemd voor wetenschappers die een verdienstelijke doctoraatsthesis afleverden aan een Belgische universiteit over een onderwerp dat de HGR aangaat. De HGR stelde ook zijn nieuwste brochure voor over geestelijke gezondheid: 'Kinderen en jongeren: gedragsstoornissen in context'. Deze brochure gaat onder meer in op de factoren die een rol kunnen spelen bij deze gedragsstoornissen. Ook mogelijke maatregelen kwamen aan bod. Uit internationaal onderzoek blijkt dat zowat 2% van de kinderen en 3 tot 9% van de jongeren gedragsstoornissen ontwikkelen. Uiteraard is de invloed van de school van groot belang. Het hulpaanbod in de eerste lijn moet ook worden versterkt, suggereert de HGR. De drempel verlagen dus om dan eventueel in een tweede fase op zoek te gaan naar meer gespecialiseerde hulp. Pas als dat alles niet helpt, komen residentie behandelingen aan bod. Essentieel is ook dat volksgezondheid, justitie en onderwijs elkaar vinden om samen te werken.