...

Meer en meer gemeenschappen vallen op sociale media terug als voorname bron van informatie over covid-19-vaccins. Mede gezien het grote aantal gebruikers van deze digitale en online platformen, is het belangrijk om de rol die deze media spelen beter te begrijpen en te analyseren hoe zij kunnen bijdragen tot het vergroten van het vertrouwen in vaccinatie en beslissingen over vaccins.Met dat doel voor ogen, lanceert Alliance for Advancing Health Online, een samenwerking tussen actoren uit technologie, gezondheid, ontwikkelingshulp en de academische wereld, het Vaccine Confidence Fund. Het Vaccine Confidence Fund wordt gesponsord door onder meer Facebook en wil onderzoek promoten naar manieren om het vertrouwen in vaccinatie te vergroten, in het bijzonder bij kwetsbare gemeenschappen.Samen met het fonds, werd afgelopen week ook de projectoproep gelanceerd. Een onderzoeksvoorstel indienen kan tot 6 augustus 2021. Elk land komt in aanmerking.