...

Domus Medica doet dat omdat het in de vorming eerstelijnszones een meerwaarde ziet voor de huisartsenkringen en voor de huisartsenpraktijken.Belangrijke hefboomEerstelijnszones zijn volgens deze huisartsenvereniging een hefboom naar een uitbouw van een betere geïntegreerde zorg afgestemd op de behoeften van de patiënt. ELZ bieden meer mogelijkheden rond een gerichte zorgplanning, betere samenwerking tussen huisartsen onderling en van huisartsenpraktijken met de verschillende andere beroepsgroepen en actoren ­,...Dat kan de huisarts beter in staat stellen zijn taken in te vullen en kan de slagkracht van zijn praktijk vergroten.Volgens Domus Medica zijn de huisartsenkringen het best geplaatst om de eerste stappen te zetten in de oprichting van ELZ - en moeten ze minstens de mogelijkheden bekijken die dat biedt. Het gevaar is dat, als huisartsen deze kans laten voorbijgaan, ze zich later zullen moeten schikken in een plan waarvoor andere partijen het initiatief hebben genomen en dat de huisarts minder goed ligt.StappenplanVanuit het Kennisdomein kringen van DM werd een roadmap uitgewerkt die de het opzet en de mogelijkheden beschrijft, de knelpunten en struikelblokken belicht en een praktische leidraad biedt.Kern van de roadmap is een stappenplan: in acht stappen wordt beschreven hoe de huisartsenkring zick kan voorbereiden op het initiatief, de regio kan afbakenen, samen met de LMN, (deel-)SEL en de lokale besturen geleidelijk meer partners bij het plan kan betrekken, en dat plan verder kan uitdiepen en concretiseren.Wanneer een eerstelijnszone dat project nog voor het eind van dit jaar kan afwerken, kan het zijn voorstel ook indienen bij de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid kan, als het project de goedkeuring krijgt, helpen bij het bundelen van middelen om het overgangstraject te ondersteunen en zal het transitieproces ook professioneel laten ondersteunen.De Roadmap voor huisarstenkringen vindt u op de website van Domus Medica.De oproep van de Vlaamse overheid kunt u terugvinden op de website van Zorg en Gezondheid.