...

Het overleg met de overheid om die veiligheid te verbeteren gaat ook voort. Nieuwe incidenten in Luik en in Brussel herinneren eraan dat enige vooruitgang ook wenselijk is.Maar het is natuurlijk gemakkelijker om vooruitgang te boeken op een niveau waar je de zaken zelf in handen hebt. En zo organiseert Domus Medica dus volgende week zaterdag een opleidingsdag voor de veiligheidscoördinator van de huisartsenkring.Dr. Ralph Pacqueu, een van de bezielers van PRaag, zal de opleiding openen met een beschrijving van deze nieuwe functie binnen de huisartsenkring. Welke zaken kan de kring op touw zetten om de veiligheid van zijn leden te verzekeren? Wat zijn de kwaliteiten van een goede veiligheidscoördinator?PRaag liet een advocatenbureau ook analyseren wat de juridische obstakels zijn voor een veiligheidsbeleid in de kring, en welke aanpassingen in de wet meer dan wenselijk zijn om die uit de weg te ruimen. Meester Christiaan Beyaert, advocaat bij de Advocatenassociatie Storme, Leroy, Van Parys licht enkele concrete voorstellen toe.Verder komen aan bod: veiligheid op de wachtpost, agressie en uw verzekering, en afspraken tussen de kring en de lokale politie (toegelicht door dr. Jan Van Beveren van de Huisartsenkoepel Waasland, en Johan De Paepe, korpschef van de Politiezone Sint-Niklaas).Op de juiste manier omgaan met agressie en het risico verminderen, is een kunst - maar de juiste basishouding kun je aanleren. Twee doorwinterde trainers, Sofie De Pauw en Stéphanie Van Neder, zullen dat ter afsluiting van de opleiding demonstreren.Plaats: Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas (Odisee Hogeschool)Datum: zaterdag 24 septemberStart: 09.00u (onthaal) (start 09:15u)Einde: 13.15uInschrijven kunt u op www.domusmedica.be. De opleiding is gratis voor kringen die DM-lid zijn - voor de andere bedraagt de deelnameprijs 120 euro per persoon.