...

Door uw deelname, aldus dokter Lecomte en dokter Op de Beeck, kan u bijdragen aan betere zorg voor type II diabetespatiënten. "Wij willen in kaart brengen wat de kennis en het voorschrijfgedrag is van de Vlaamse huisartsen/huisartsen in opleiding in verband met de medicamenteuze behandeling van DM type II. Mogelijks kan dit onderzoek een aanleiding zijn voor verdere ondersteuning van praktische kennis in de eerste lijn. Uw deelname is van grote waarde om zo veel mogelijk gegevens te kunnen verzamelen.De vragenlijst, opgesteld uit een theoretisch en een casus gebaseerd luik, is volledig anoniem en zal maximaal 10 minuten in beslag nemen. Deze studie is goedgekeurd door Ethische Commissie Onderzoek UZ/KU Leuven (MP018326).Wij hopen op uw deelname zodat onze studie kan bijdragen tot een kwaliteitsvolle behandeling van diabetespatiënten in de eerste lijn." https://kuleuven.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_bwSfeyEpmzskQey?fbclid=IwAR1Qh0e3OJJ3hpZJTWSuWPLbjCVgS1aC1VHtejyTZNu991VGiO5h6dB2US0