...

Een diabetespatiënt met een gemiddelde glucosespiegel van 190 mg/dl heeft 40% meer risico dementie te ontwikkelen dan een met een gemiddelde waarde voor glucose van 160 mg/dl. Maar ook een persoon bij wie gemiddeld een glucosespiegel van 115 mg/dl wordt opgetekend loopt 18% meer kans om dementie te krijgen dan een bij wie een gemiddelde glucosewaarde wordt berekend van 100 mg/dl."We zagen geen drempelniveau bij de laagste glucosespiegels, waar het risico gelijk bleef", zo zegt prof. Paul Crane van de University of Washington, de eerste auteur van de studie, een subanalyse van ACT (Adult Changes in Thought).Observationele studieACT is een observationele studie met een groep van meer dan 2.000 mensen ouder dan 65 jaar, die door de bank genomen 7 jaar werden gevolgd (de mediane duur van de follow-up bedroeg 6,8 jaar; de gemiddelde leeftijd van de groep was 76 jaar).De groep is gerekruteerd door dezelfde Amerikaanse verzekeraar, zodat naast de metingen tijdens een tweejaarlijkse follow-up ook de waarden van onderzoeken tijdens de routineconsultaties van de patiënten voor analyse beschikbaar zijn.ACT zoekt naar risicofactoren voor dementie. Voor deze analyse werd gekeken naar metingen van de glucosewaarden en bepalingen van het HB1Ac - die tezamen in een statistisch model werden verwerkt. Voor het onderzoek werd de gemiddelde glucosespiegel over de laatste vijf jaar berekend; per persoon waren daar gemiddeld 17 metingen voor beschikbaar.ACT is een observationele studie, en dat heeft zo zijn beperkingen. Zo onderstrepen de onderzoekers dat hun bevindingen niet aantonen dat inspanningen om de glucosespiegel te verlagen ook het risico van dementie kunnen verminderen.