...

Mensen die een iPhone van 9 cm gebruiken, blijken timider te zijn dan mensen die een iMac van 58 cm gebruiken. De verklaring daarvoor ligt in de lichaamshouding, zeggen de vorsers. In andere studies was al aangetoond dat een expansieve houding, zoals zich met open armen over de tafel buigen, het gevoel van macht verhoogt, de pijndrempel doet stijgen, de prestaties in sollicitatiegesprekken verbetert, de testosteronspiegel verhoogt en de cortisolspiegel verlaagt.