...

In een recent verschenen persbericht kondigt Nivel - te vergelijken met het KCE (Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg) in België - de ontwikkeling aan van een "feedbackmodule" die huisartsen inzicht en informatie zal geven over hoe groen hun voorschrijfgedrag is."Geneesmiddelen leveren een aanzienlijke bijdrage aan klimaatverandering. De meeste geneesmiddelen worden voorgeschreven door huisartsen [...]. Een deel van deze voorschriften kan mogelijk worden vervangen door behandelingen die even effectief zijn maar minder klimaatimpact hebben." Veel huisartsen lijken zich daar niet van bewust, klinkt het bij Nivel. De verwachting van de onderzoekers is dat huisartsen "bewuster worden van de invloed die hun voorschrijfgedrag heeft op het klimaat. Dat kan vervolgens leiden tot een reductie van voorschriften en bijdragen aan het terugdringen van de klimaatimpact door geneesmiddelen."De (deelnemende) huisartsen zullen onder meer de klimaatimpact van medicatievoorschriften kunnen vergelijken met die van andere huisartsen. Ze krijgen informatie over groenere alternatieven. Daarnaast zullen ze kunnen zien in hoeverre hun eigen behandelkeuzes groener worden doorheen de tijd.Hoe de module er concreet uit zal zien, is nog niet bekend. Het project kadert binnen de 'uitdaging' 'Duurzame gezondheidszorg' van de Nivel-onderzoeksagenda 2022-2024.