...

Een van de bouwstenen van een goede zorgverlening is efficiënte communicatie. Daarom gaat het Huis voor Gezondheid tijdens de Gezondheidsmeeting 2012 dieper in op de volgende drie thema's: taal- en cultuurnuances, beveiligde informatieoverdracht en de omgang met groeiende conflicten."Goede communicatie is onontbeerlijk voor een kwalitatieve zorgverlening. Daarom viel onze keuze dit jaar op 'efficiënte communicatie' als onderwerp voor de Gezondheidsmeeting 2012", legt Dr. Caroline Verlinde, directeur van het Huis voor Gezondheid, uit. "De deelnemers kunnen zich inschrijven voor een van de drie workshops, die het onderwerp 'communicatie' elk vanuit een verschillende invalshoek belichten. Maar de meeting heeft ook een andere doelstelling: we willen verschillende types zorgverleners met elkaar in contact brengen, netwerking is erg belangrijk in onze sector."Eén aspect dat onder de loep genomen wordt, is taal. In een multiculturele samenleving kunnen taalproblemen een barrière opwerpen tussen zorgverleners en patiënten. Prof. Dr. Rita Temmerman en Antoon Cox (beiden lid van het Centrum voor Vaktaal en Communicatie, Erasmus Hogeschool Brussel) hebben het samen met Redouane Ben Driss (psychotherapeut bij het CGG Brussel) over die valkuilen en zoeken in overleg met de workshopdeelnemers naar mogelijke oplossingen.ICT in de zorgEen andere workshop behandelt de toekomst van ICT in de zorg. Verwacht wordt dat de eHealthBox en het VitaLink-platform de dagelijkse werkzaamheden van zorgverleners binnen afzienbare tijd danig zullen beïnvloeden. De eHealthBox moet beveiligde communicatie tussen zorgverleners mogelijk maken, het VitaLink-platform moet het delen van gegevens in de eerste lijn vereenvoudigen. Thomas Van Langendonck (VAZG), Lus Maes (eHealth) en Daan Aeyels (Huis voor Gezondheid) lichten toe hoe dat concreet zal gebeuren en wat de praktische implicaties zullen zijn. Dr. Johan Vansintejan, docent professioneel communiceren en functioneren aan de VUB, neemt de derde workshop voor zijn rekening: de aanpak van (sluimerende) conflicten. Vroeg of laat duiken er meningsverschillen op in een samenwerking. Zolang die binnen de perken blijven, is er geen probleem. Maar soms is/wordt de onenigheid zo groot dat er conflicten dreigen te ontstaan. Dr. Vansintejan bespreekt hoe je - door de gevoeligheden en oorzaken van het conflict te herkennen - zo'n situatie constructief kunt benaderen.InformatiestandsDe bezoekers van de gezondheidsmeeting kunnen ook terecht bij een van de vele informatiestandjes van organisaties die bezig zijn met communicatie in de zorgsector: Ba-bel (Vlaamse Tolkentelefoon), Sociaal Vertaalbureau van Brussel Onthaal, Bru-Taal (Brussel netwerk voor Nederlandse taalstimulering), Huis van het Nederlands, BOT (Brussel Overleg Thuiszorg), BabelIris (voert onderzoek naar meertaligheid en interculturaliteit in Iris-ziekenhuizen), BWR (Brusselse Welzijns- en gezondheids Raad), ...Verwacht wordt dat de eHealthBox en VitaLink de dagelijkse werkzaamheden van zorgverleners straks sterk zullen beïnvloedenGezondheidsmeeting 2012 'Efficiënte communicatie in de zorg'- Donderdag 22 maart van 19u tot 22u30- Terranova, Blekerijstraat 25, 1000 Brussel- Accreditering is aangevraagd- Inschrijven vóór 15 maart 2012- Meer info: www.gezondheidsmeeting.be.