...

Philippe Vincent en Édouard Kouassi van het Universitaire Instituut voor Geestelijke Gezondheid en van de Universiteit van Montreal vinden evenwel dat je moet kijken naar de klinische context van toediening en dosering. Volgens hen moet je er vooreerst rekening mee houden dat bepaalde antipsychotica maar behoorlijk kunnen worden geabsorbeerd als de patiënten goed meewerken. "Ziprasidon bijvoorbeeld moet tweemaal per dag worden ingenomen met een maaltijd van 500 kcal", legt Philippe Vincent uit. "Dat is een belangrijke uitdaging, als je weet dat meer dan de helft van de mensen met psychotische stoornissen hun geneesmiddelen niet innemen zoals voorgeschreven." De twee specialisten stellen voorts dat veel aandacht moet worden besteed aan de dosering van die antipsychotica. Het is immers moeilijk om van de eerste keer de optimale therapeutische dosering te bereiken. Daardoor kunnen de patiënten ontmoedigd geraken en hun behandeling stopzetten. "Je moet volharden, want de farmacokinetiek van antipsychotica verschilt van de ene persoon tot de andere", stelt Édouard Kouassi. "Je moet de dosering van het geneesmiddel aanpassen volgens de mate van absorptie, de distributie, het metabolisme en de eliminatie. Een behandeling op maat zal immers veel beter werken." (referentie: The Lancet, 7 december 2013, DOI:10.1016/S0140-6736(13)62615-X)