In 1971, het jaar waarin Artsen Zonder Grenzen werd opgericht, stierven meer dan 15 miljoen kinderen onder de vijf jaar. In de jaren daarna is dat aantal drastisch gedaald, grotendeels dankzij levensreddende medische programma's, zoals die van Artsen Zonder Grenzen.

Elk jaar behandelen we ongeveer zes miljoen kinderen. We vaccineren bijna twee miljoen kinderen voor de mazelen en brengen meer dan 300.000 baby's veilig ter wereld. We werken in enkele van de moeilijkst bereikbare, armste en gevaarlijkste plaatsen ter wereld. De levens die gered worden, zijn moeilijk te winnen en gemakkelijk te verliezen.

Nu wordt de wereld geconfronteerd met de covid-19-pandemie, een crisis die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van internationale medische humanitaire actie. Hoewel kinderen minder snel het slachtoffer worden van het virus, vormt de weerslag van de pandemie misschien wel de grootste bedreiging voor de gezondheid van kinderen die we ooit hebben gezien.

In tegenstelling tot landen die tot nu toe covid-19 hebben meegemaakt, waar de grootste zorg uitgaat naar de ouderen, is de gezondheid van kinderen in landen met weinig middelen en zwakke gezondheidssystemen vaak veel kwetsbaarder.

Veel gezinnen kennen de pijn van het verlies van een kind al. Nu landen worstelen met de covid-19-pandemie, zien ouders op deze plaatsen de toekomst van hun kinderen in gevaar komen door het verlies van elementaire, levensreddende diensten, die ernstig zijn gecompromitteerd of zelfs opzij zijn geschoven.

Hoewel het voor ons allemaal noodzakelijk is om snel en direct te reageren op deze wereldwijde bedreiging van de gezondheid, kunnen de gevolgen van de pandemische reactie op de gezondheid van kinderen, met name in een humanitaire context, verwoestend zijn. Eerdere uitbraken van ebola hebben aangetoond dat er meer mensen aan de ziekte zelf sterven dan aan indirecte oorzaken.

Nu de prioriteiten en middelen wereldwijd steeds meer verschuiven in de richting van covid-19, zullen de beslissingen die we nu nemen als financiers en uitvoerders van de gezondheidszorg een cruciale invloed hebben op de gezondheid van kinderen, zowel tijdens als na de pandemie.

Zoals elk jaar zal malaria in 2020 vele malen meer kinderen doden dan covid-19 ooit heeft gedreigd

Het directe effect van covid-19 op kinderen in een humanitaire omgeving zal waarschijnlijk groter zijn dan het effect dat tot nu toe in rijkere landen werd waargenomen. Hoewel covid-19 tot nu toe overweldigend veel volwassenen heeft getroffen, weten we nog niet hoe het de kinderen zal beïnvloeden in de plaatsen waar Artsen Zonder Grenzen werkt, waar vaak onderliggende aandoeningen en ziekten voorkomen, zoals ondervoeding, tbc of hiv. We kunnen ook niet voorspellen hoe het zal reageren op de veel voorkomende infectieziekten, zoals malaria en mazelen.

De gevaarlijkste bedreiging voor de gezondheid van kinderen zal echter niet de ziekte zelf zijn, maar de uitgebreide indirecte gevolgen ervan. We zullen nog veel meer kinderen zien sterven als gevolg van de inkrimping of sluiting van de reguliere gezondheidsdiensten voor kinderen, en meer sterfgevallen bij pasgeborenen als gevolg van het verlies van de toegang tot veilige bevalling en postnatale zorg.

Zelfs wanneer de kindergezondheidsdiensten worden gehandhaafd, betekent angst en misverstand over covid-19 dat ouders zullen voorkomen dat hun zieke kinderen naar gezondheidscentra worden gebracht, met als gevolg dat kinderen met een levensbedreigende ziekte te laat aankomen om te worden behandeld. Dit wordt al gemeld in landen met een hoog inkomen, maar zal ongetwijfeld veel grotere gevolgen hebben op plaatsen met minder middelen en zwakkere gezondheidssystemen.

Covid-19 komt op een zeer precair moment voor kinderen. In veel delen van de wereld werd al vóór de uitbarsting van covid-19 ernstige honger in 2020 voorspeld, maar nu zal de ondervoeding als gevolg van de pandemie dramatisch toenemen

Covid-19 komt op een zeer precair moment voor kinderen. In veel delen van de wereld werd al vóór de uitbarsting van covid-19 ernstige honger in 2020 voorspeld, maar nu zal de ondervoeding als gevolg van de pandemie dramatisch toenemen. Het Wereldvoedselprogramma voorspelt 'Bijbelse' niveaus van hongersnood, op hetzelfde moment dat kinderen essentiële voedingsondersteuning verliezen omdat hun scholen en leercentra worden gesloten of de voedselhulp wordt ingekort.

Bovendien hebben we de afgelopen jaren al gezien dat ziekten als mazelen en difterie, die met behulp van vaccins gemakkelijk voorkomen zouden moeten worden, in landen als de Democratische Republiek Congo en in de Rohingya-vluchtelingenkampen in Bangladesh weer beginnen op te zwellen. Dit soort uitbraken zal zich vermenigvuldigen naarmate de vaccinatieactiviteiten in verschillende landen worden opgeschort als gevolg van covid-19.

Sinds het jaar 2000 zijn meer dan 20 miljoen kindersterfgevallen voorkomen door vaccinaties tegen de mazelen; in combinatie met een toename van de ondervoeding, waardoor het aantal sterfgevallen door de mazelen toeneemt, zou de omkering van deze vooruitgang verwoestend kunnen zijn.

Zoals elk jaar zal malaria in 2020 vele malen meer kinderen doden dan covid-19 ooit heeft gedreigd. Landen die tegelijkertijd een piek in beide epidemieën zullen ervaren, zoals velen in West-Afrika, kunnen niet toestaan dat covid-19 voorrang krijgt op malariabestrijding. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt honderdduizenden malariadoden meer, voor het merendeel kinderen, als de bestrijdings- en preventiestrategieën niet kunnen worden volgehouden.

In 1971, het jaar waarin Artsen Zonder Grenzen werd opgericht, stierven meer dan 15 miljoen kinderen onder de vijf jaar. In de jaren daarna is dat aantal drastisch gedaald, grotendeels dankzij levensreddende medische programma's, zoals die van Artsen Zonder Grenzen. Elk jaar behandelen we ongeveer zes miljoen kinderen. We vaccineren bijna twee miljoen kinderen voor de mazelen en brengen meer dan 300.000 baby's veilig ter wereld. We werken in enkele van de moeilijkst bereikbare, armste en gevaarlijkste plaatsen ter wereld. De levens die gered worden, zijn moeilijk te winnen en gemakkelijk te verliezen. Nu wordt de wereld geconfronteerd met de covid-19-pandemie, een crisis die zijn weerga niet kent in de geschiedenis van internationale medische humanitaire actie. Hoewel kinderen minder snel het slachtoffer worden van het virus, vormt de weerslag van de pandemie misschien wel de grootste bedreiging voor de gezondheid van kinderen die we ooit hebben gezien.In tegenstelling tot landen die tot nu toe covid-19 hebben meegemaakt, waar de grootste zorg uitgaat naar de ouderen, is de gezondheid van kinderen in landen met weinig middelen en zwakke gezondheidssystemen vaak veel kwetsbaarder. Veel gezinnen kennen de pijn van het verlies van een kind al. Nu landen worstelen met de covid-19-pandemie, zien ouders op deze plaatsen de toekomst van hun kinderen in gevaar komen door het verlies van elementaire, levensreddende diensten, die ernstig zijn gecompromitteerd of zelfs opzij zijn geschoven.Hoewel het voor ons allemaal noodzakelijk is om snel en direct te reageren op deze wereldwijde bedreiging van de gezondheid, kunnen de gevolgen van de pandemische reactie op de gezondheid van kinderen, met name in een humanitaire context, verwoestend zijn. Eerdere uitbraken van ebola hebben aangetoond dat er meer mensen aan de ziekte zelf sterven dan aan indirecte oorzaken. Nu de prioriteiten en middelen wereldwijd steeds meer verschuiven in de richting van covid-19, zullen de beslissingen die we nu nemen als financiers en uitvoerders van de gezondheidszorg een cruciale invloed hebben op de gezondheid van kinderen, zowel tijdens als na de pandemie.Het directe effect van covid-19 op kinderen in een humanitaire omgeving zal waarschijnlijk groter zijn dan het effect dat tot nu toe in rijkere landen werd waargenomen. Hoewel covid-19 tot nu toe overweldigend veel volwassenen heeft getroffen, weten we nog niet hoe het de kinderen zal beïnvloeden in de plaatsen waar Artsen Zonder Grenzen werkt, waar vaak onderliggende aandoeningen en ziekten voorkomen, zoals ondervoeding, tbc of hiv. We kunnen ook niet voorspellen hoe het zal reageren op de veel voorkomende infectieziekten, zoals malaria en mazelen. De gevaarlijkste bedreiging voor de gezondheid van kinderen zal echter niet de ziekte zelf zijn, maar de uitgebreide indirecte gevolgen ervan. We zullen nog veel meer kinderen zien sterven als gevolg van de inkrimping of sluiting van de reguliere gezondheidsdiensten voor kinderen, en meer sterfgevallen bij pasgeborenen als gevolg van het verlies van de toegang tot veilige bevalling en postnatale zorg.Zelfs wanneer de kindergezondheidsdiensten worden gehandhaafd, betekent angst en misverstand over covid-19 dat ouders zullen voorkomen dat hun zieke kinderen naar gezondheidscentra worden gebracht, met als gevolg dat kinderen met een levensbedreigende ziekte te laat aankomen om te worden behandeld. Dit wordt al gemeld in landen met een hoog inkomen, maar zal ongetwijfeld veel grotere gevolgen hebben op plaatsen met minder middelen en zwakkere gezondheidssystemen.Covid-19 komt op een zeer precair moment voor kinderen. In veel delen van de wereld werd al vóór de uitbarsting van covid-19 ernstige honger in 2020 voorspeld, maar nu zal de ondervoeding als gevolg van de pandemie dramatisch toenemen. Het Wereldvoedselprogramma voorspelt 'Bijbelse' niveaus van hongersnood, op hetzelfde moment dat kinderen essentiële voedingsondersteuning verliezen omdat hun scholen en leercentra worden gesloten of de voedselhulp wordt ingekort. Bovendien hebben we de afgelopen jaren al gezien dat ziekten als mazelen en difterie, die met behulp van vaccins gemakkelijk voorkomen zouden moeten worden, in landen als de Democratische Republiek Congo en in de Rohingya-vluchtelingenkampen in Bangladesh weer beginnen op te zwellen. Dit soort uitbraken zal zich vermenigvuldigen naarmate de vaccinatieactiviteiten in verschillende landen worden opgeschort als gevolg van covid-19. Sinds het jaar 2000 zijn meer dan 20 miljoen kindersterfgevallen voorkomen door vaccinaties tegen de mazelen; in combinatie met een toename van de ondervoeding, waardoor het aantal sterfgevallen door de mazelen toeneemt, zou de omkering van deze vooruitgang verwoestend kunnen zijn. Zoals elk jaar zal malaria in 2020 vele malen meer kinderen doden dan covid-19 ooit heeft gedreigd. Landen die tegelijkertijd een piek in beide epidemieën zullen ervaren, zoals velen in West-Afrika, kunnen niet toestaan dat covid-19 voorrang krijgt op malariabestrijding. De Wereldgezondheidsorganisatie voorspelt honderdduizenden malariadoden meer, voor het merendeel kinderen, als de bestrijdings- en preventiestrategieën niet kunnen worden volgehouden.