...

KCE-onderzoekers vroegen zich af of de richtlijnen die ze ontwikkelen voldoen aan de behoeften van de gebruikers. Ze deden daarover een bevraging bij 2.439 zorgverleners. Daarnaast evalueerden ze het hele proces van richtlijnontwikkeling.RichtlijnproducentVan de vier bevraagde zorgberoepen (artsen, verpleegkundigen, vroedvrouwen en kinesitherapeuten) zijn de artsen al het best vertrouwd met EBM-richtlijnen. Van de artsen geeft 31% aan dagelijks een richtlijn te consulteren, en nog eens 35% doet dat wekelijks. Het KCE is een van de vele richtlijnproducenten in België. Met het gebruik van KCE-richtlijnen door artsen was het iets minder gesteld. Maar 30% van de artsen bevestigden dat ze een KCE-richtlijn gebruikten; 28% wist niet of bij de praktijkrichtlijnen die ze consulteren er een bij was van het KCE; en 18% kende wel een KCE-richtlijn maar gebruikte hem niet. Het KCE onderzocht het proces van richtlijnontwikkeling: van de keuze van het onderwerp tot de verspreiding ervan bij de doelgroep, dat zijn de zorgverleners. Het opstellen en valideren van richtlijnen verloopt volgens een nauwgezette methodologie. Het KCE-rapport is begaan met de selectie van onderwerpen - het bepalen van de prioriteiten. En de manier waarop de richtlijn aan de man wordt gebracht.BeroepsorganisatiesEén van de aandachtspunten in het KCE-rapport over KCE-richtlijnen is de betrokkenheid van de beroepsorganisaties bij het ontwikkelen van richtlijnen. Het Kenniscentrum gaat er prat op dat het reeds goed samenwerkt met de professionele organisaties van de betrokken zorgverleners - zowel voor de ontwikkeling als de verspreiding van de richtlijn.Uit de bevraging blijkt dat zorgverleners daar ook veel belang aan hechten. Het KCE wil verder inzetten op de vertegenwoordiging van de beroepsbeoefenaars. Die moeten goed hun rol als 'rapporteur' spelen, zodat de finale versie van de richtlijn vlot de goedkeuring kan krijgen van de achterban. Het logo van de beroepsgroep op de cover van de richtlijn bezegelt dan het proces.Een probleem is dat zorgverleners vaak niet op de hoogte zijn van nieuwe richtlijnen of updates van bestaande richtlijnen - al verloopt dat bij artsen duidelijk beter dan bij andere beroepsgroepen. Door mailings, congressen of andere evenementen te organiseren bij het verschijnen van een richtlijnen, kan een beroepsorganisatie dat knelpunt grotendeels uit de weg ruimen.VerspreidingOm de verspreiding van richtlijnen te vergemakkelijken, zou het goed zijn die te organiseren via één centraal platform, meent het KCE. Veel zorgverleners, en met name 87,5% van de artsen, gaan actief op zoek naar richtlijnen voor hun praktijk. Een centrale site voor België kan die zoektocht vergemakkelijken. Richtlijnen worden vaak gepubliceerd in een op het wetenchapsbedrijf geïnspireerde gestandaardiseerde vorm. Dat vergemakkelijkt de validatie van de richtlijn, wat zeker niet onbelangrijk is. Maar het bevordert minder het gebruik van de richtlijn door gehaaste zorgverleners.Het KCE pleit ervoor richtlijnen om te zetten in makkelijk bruikbare tools voor de zorgverleners. Alle beroepsgroepen geven bijvoorbeeld aan dat ze een samenvatting en, vooral, een beslisboom bij de richtlijn sterk kunnen appreciëren. De huisartsen geven als enige groep aan dat ze een richtlijn het liefst geïntegreerd hebben in hun EMD - maar de huisartsen zijn dan ook de enige groep die hier al enige ervaring mee hebben.Maar om dit te kunnen waarmaken moet het KCE de nodige instrumenten kunnen inzetten ­ - en moet het ook op dat vlak professionele medewerkers kunnen aantrekken.RichtlijnenplanHet KCE blikt ook vooruit op het richtlijnenplan van minister van Volksgezondheid, Maggie De Block. Dat EBP-plan (EBP staat voor 'evidence-based practice') wil de ontwikkeling van richtlijnen op federaal niveau stroomlijnen.Dat vraagt een goede afbakening van prioriteiten volgens vooropgestelde principes, eventueel internationale samenwerking, en het aanleggen van een centrale database. Die laatste brengt de richtlijnen die in ontwikkeling zijn in kaart, en beschrijft de reikwijdte ervan. Over het EBP-plan brengt het KCE in juni een afzonderlijk rapport uit. Volgens het KCE passen een centraal platform voor het verspreiden van richtlijnen en een centrale organisatie van de communicaiemiddelen alvast in dat plan.