...

Dokter De Clercq meldde de Onafhankelijke Ziekenfondsen de fout via Twitter. Men erkende het probleem en het euvel werd snel rechtgezet. Terecht trok de Bvas-topman de problematiek echter open. Bij het ter perse gaan, woensdagmorgen, had hij van tien collega's-reumatologen de conventiestatus bij de LOZ vergeleken met die op de Rizivsite. Vijf van de tien zaten fout! Daarop haalde de LOZ de module offline.Reden genoeg om vraagtekens te plaatsen bij de informatie die de ziekenfondsen op hun website plaatsen over de conventiestatus van de artsen.De drie grote ziekenfondsen - LOZ, christelijk en socialistisch ziekenfonds - lieten weten dat ze hun informatie over de conventie status opvragen bij het Riziv. Het onafhankelijk ziekenfonds werkt de gegevens alle drie maanden bij en het socialistisch ziekenfonds beperkt zich tot de mededeling "we nemen de gegevens van het Riziv over".De CM legt uit dat met de door het Riziv doorgestuurde gegevens regelmatige updates gebeuren. "Wij voeren die steeds zo snel mogelijk in in de module op onze website." Op de vraag aan het LOZ hoe het kan dat dokter De Clercq plots gedeconventioneerd is terwijl hij in realiteit al jaren geconventioneerd is, kan men niet onmiddellijk een antwoord verzinnen. Men moet het verder uitzoeken maar "het probleem is waarschijnlijk gerelateerd aan een desynchronisatie tussen IT-systemen van Riziv en LOZ", zo luidt het.De CM geeft wat meer uitleg. Persverantwoordelijke Dieter Herregodts zegt uit dat artsen die vaststellen dat hun gegevens niet correct zijn dit via een online formulier aan het ziekenfonds kunnen melden. "Adres- of contactgegevens kan de CM zelf toevoegen of aanpassen in de module op de website. We garanderen dat de aanpassing binnen de twee werkdagen gebeurt. Gaat het om een fout in de Riziv-gegevens dan moet dit rechtgezet worden via contactname met het Riziv." Herregodts voegt er nog aan toe dat het voor zorgverleners in de toekomst mogelijk wordt om zelf online hun adres- en contactgegevens aan te passen op de CM-site.Al bij al blijven we op onze honger. Wat indien een arts langere tijd ten onrechte als gedeconventioneerd staat op een ziekenfondssite? Als een aantal patiënten hem daardoor links laten liggen en hij inkomsten derft, wie is er dan aansprakelijk? Kan de geleden schade verhaald worden op het ziekenfonds?