...

Beide groepen waren vergelijkbaar qua demografische kenmerken en gedrag (prevalentie van roken, alcoholconsumptie en cocaïnegebruik). Bij analyse van de gegevens van 82.459 deelnemers, die gedurende gemiddeld 5,9 jaar werden gevolgd, zijn 871 gevallen van myocardinfarct geregistreerd. In de drie leeftijdscategorieën (40-49, 50-59 en 60-69 jaar) was de gemiddelde incidentie van MI per 1.000 persoonjaren altijd en significant hoger bij de hiv-positieve dan bij de hiv-negatieve proefpersonen. Na correctie voor de framinghamrisicofactoren, comorbiditeit en drugsverslaving was het risico op MI altijd hoger bij hiv-positieve patiënten dan bij hiv-negatieve patiënten. Het risico was ook hoger bij patiënten met minder dan 500 hiv1-RNA-kopieën per ml. De auteurs concluderen dat een hiv-infectie het risico op myocardinfarct met 50% verhoogt, los van de bekende risicofactoren. (referentie: Freiberg MS et al. JAMA Intern Med. 2013;173:614)