...

Geen bijzonderheden te melden voor de volgende vaccinatie tegen de seizoensgriep - al kan het geen kwaad de doelgroepen nog eens op een rijtje te zetten. Het vaccin tegen influenza is vooral bedoeld voor personen ouder dan 65 jaar en personen met een onderliggende chronische aandoening ouder dan zes maanden. Ook voor kinderen tussen zes maanden en 18 jaar oud die een langdurige aspirinekuur krijgen, is de vaccinatie aanbevolen.Zwangere vrouwen worden gevaccineerd in het tweede trimester van hun zwangerschap, eventueel met het oog op een griepepidemie tijdens het derde trimester. Personen die in een instelling verblijven, personen die samenleven met een risicopersoon of bij wie een baby jonger dan zes maanden in het huis verblijft, komen ook in aanmerking voor het vaccin. Ten slotte wellicht de moeilijkste groep: gezondheidswerkers zoals uzelf.Vijftig-plussersDe HGR stelt overigens dat het zinvol kan zijn ook de groep van vijftig-plussers te vaccineren - ze lopen een grotere kans op complicaties bij de griep, vaak nog versterkt door bijkomende risicofactoren als zwaarlijvigheid, drankgebruik of roken.Personen die gevogelte of varkens fokken, hun gezinnen en andere personen die beroepsmatig met vogels of varkens in aanraking komen, worden ook beter gevaccineerd om virale 'reassorting' tegen te gaan.Quadrivalente vaccinsDe HGR buigt zich nog over een aantal nieuwe vaccins in het aanbod: Fluenz Tetra (een quadrivalent vaccin met verzwakt levend virus dat nasaal wordt toegediend) en Alpharix-Tetra (een quadrivalent vaccin met geïnactiveerd virus dat het vroegere trivalente Alpharix vervangt).Deze vaccins bevatten virus van twee B-stammen. Ze kunnen in sommige situaties een extra bescherming bieden tegen circulerende B-stammen. Maar ze bieden geen oplossing voor een probleem met een circulerende A-stam, zoals zich in het voorbije seizoen voordeed.