...

De Hoge Gezondheidsraad boog zich over de problematiek van e-sigaretten en bracht daarover een omstandig advies uit. E-sigaretten zijn zeker minder toxisch dan tabak. Maar over de toxiciteit van aroma's, kleur- en smaakstoffen zijn er nog onvoldoende gegevens, evenals over schadelijke effecten nicotine bij langdurig gebruik. Ook kunnen er gevaren zijn bij onjuist gebruik of ongelukjes.Ontmoedigingsbeleid"E-sigaretten moeten worden geïntegreerd binnen een algemeen beleid ter bestrijding van roken en nicotineverslaving", luidt het oordeel van de HGR. Het beveelt een streng beleid aan om e-sigaretten weinig toegankelijk te maken en het gebruik ervan te ontmoedigen door personen die nog niet roken.Verbod op reclame, verbod op gebruik in openbare ruimten,... de HGR vindt dat de overheid voor e-sigaretten duidelijke reglementen moet opstellen. Aan de andere kant moet men voor e-sigarettten ook niet strenger zijn dan voor andere tabaksproducten.Er moet een systeem van vigilantie komen, maar: "het zijn de producenten die moeten aantonen dat hun producten niet schadelijk zijn voor de gezondheid", aldus de mededeling van de HGR.De HGR maakt van de gelegenheid bovendien gebruik om de overheid aan te sporen het ontmoedigingsbeleid tegen tabaksproducten nog te verscherpen. Het pleit in zijn advies voor hogere prijzen, een verbod op verkoop aan personen jonger dan 18, het invoeren van een 'neutrale verpakking', en dergelijke meer.