...

De groep met de grootste prioriteit zijn de 65-plussers. Daarna volgt de groep van patiënten tussen 45 en 64 jaar met een onderliggende risicofactor - de eerste stap in de prioritering door de HGR. Personen met obesitas of een cardiovasculaire aandoening, bijvoorbeeld.Deze groep wordt uitgebreid met een beperkt aantal patiënten tussen 18 en 44 jaar, zoals immuungecompromitteerde patiënten, hiv-patiënten of patiënten met een hematologische maligne aandoening. De patiënten krijgen prioriteit omdat ze een hoger risico lopen van ziekenhuisopname, opname op intensieve zorg of overlijden.De tabel met risicofactoren vindt u hieronder.Na deze groep wordt iedereen van 45 tot en met 64 jaar oud gevaccineerd. Vervolgens krijgen personen van 18 tot en met 44 jaar met één van de aandoeningen uit onderstaande tabel een vaccin. Zij zijn de derde stap in de prioritering. De rest, de 'algemene bevolking' van 18 tot 44 jaar, zonder één van de genoemde risicofactoren, komt als laatste aan de beurt.De HGR vraagt ook aandacht voor kwetsbare bevolkingsgroepen: mensen met een ernstige psychische aandoening, mensen met een ernstige (verstandelijke) handicap, sociaal-economisch zeer kwetsbare groepen. Deze groepen komen ook in aanmerking vóór de 'algemene bevolking' en de 'essentiële functies', vindt de HGR.De gedetailleerde tabellen in de tekst van het advies bevatten ook (indicatief) ATC- en ICPC2-codes.De HGR stelt dat de toegepaste strategie flexibel moet zijn, aangepast aan het aantal beschikbare vaccins. En bij twijfel is het beter een patiënt te vaccineren die eigenlijk niet aan de criteria voldoet, dan één die wel een risico loopt over te slaan.Het advies gaat ook in op de contra-indicaties en bepaalde voorzorgsmaatregelen. De HGR ontraadt het om supplementatie van vitamine D of zink in de periode vóór de toediening van het vaccin te wijzigen.Het volledige advies van de HGR vindt u hier.