...

De Interministeriël Conferentie Volksgezondheid keurde op 16 juni het Europese coronacertificaat goed. Wanneer je binnen de 180 dagen na een positieve PCR-test je je eerste dosis van een covidvaccin krijgt, beschouwt ons land dat als gelijkwaardig aan een volledige vaccinatie.De HGR publiceerde kort daarvoor wel een aanbeveling om voor een volledige vaccinatie met een mRNA-vaccin de tweede dosis te blijven toedienen - ook aan mensen die voordien al besmet zijn geweest met het pandemische coronavirus.Uit verschillende studies blijkt dat de immuunrespons beter is bij mensen die het vaccin krijgen nadat ze eerder de infectie hadden doorgemaakt. Dit blijkt in het bijzonder het geval bij bewoners van woonzorgcentra.Professor Pierre Van Damme stipte echter tijdens de Q&A van de taskforce vaccinatie (zaterdag 19/6) aan dat er nog te weinig gegevens bekend zijn over de immuniteit na een doorgemaakte infectie.In hoeverre die beschermt tegen een infectie met variants of concern, en dan met name de delta-variant, is niet bekend. Ook over de duur van de bescherming na een doorgemaakt infectie zijn er nog te weinig gegevens. De HGR gaat er dus vanuit dat vaccinatie volgens de oorspronkelijke schema's toch een betere bescherming zou bieden van de bevolking. Het advies van de HGR ging over de mRNA-vaccins omdat het onderzoek dat naar het beperken van de vaccinatie tot één dosis is gevoerd, ook bijna uitsluitend over deze vaccins ging - en omdat landen die de vaccinatie na een infectie tot één dosis hebben beperkt, die maatregel ook met name hebben genomen voor de mRNA-vaccins. De HGR beveelt ten slotte aan om met de toediening van een vaccin tegen Sars-CoV-2 minstens 14 dagen te wachten nadat de symptomen bij een covidpatiënt zijn verdwenen. Of wanneer de infectie symptoomloos verloopt, minstens tot 14 dagen na de positieve PCR-test.