...

Een nieuw advies van de HGR actualiseert de vorige adviezen over het gebruik van gsm's en andere mobiele toestellen. Met het toenemende gebruik van smartphones, tablets en laptops neemt de blootstelling aan straling steeds meer toe. Ook zijn er sinds de vorige adviezen alweer duizenden nieuwe publicaties verschenen.Onzekerheid blijft De HGR ziet evenwel geen redenen om zijn eerdere adviezen te herzien. De vroeger aanbevolen blootstellingslimieten blijven nog steeds geldig. Maar de onzekerheid over de gevaren van expositie blijft, ondanks de nieuwe onderzoeksresultaten, ook bestaan. De HGR handhaaft daarom het voorzorgsprincipe: beter voorzichtig zijn om onherstelbare schade aan de volksgezondheid te voorkomen.Omdat het gebruik van mobiele technologie iedere twee jaar verdubbelt, is het volgens de HGR zaak om over te stappen op nieuwe, snellere netwerktechnologieën zoals 4G en de oude systemen te verlaten.Mensen die de blootstelling willen beperken, kunnen de aanbevelingen daartoe volgen van FOD Volksgezondheid.Brede impact op bevolking De HGR onderstreept evenwel dat eventuele risico's van de nieuwe mobiele apparaten niet alleen gebonden is aan de stralingsblootstelling. Het gebruik van de nieuwe toestellen kan bijvoorbeeld verslavend of op andere manieren problematisch zijn. Er is de impact op het sociale leven, de gevaren van cyberpesten, de risico's van telefoneren in het verkeer,....De toestellen worden ook door steeds jongere kinderen gebruikt. "Sommige toepassingen kunnen de ontwikkeling van kinderen bevorderen, maar ook hier liggen de gevaren van dwangmatig gebruik en onwenselijke en ongewenste internetervaringen op de loer", zo besluit de HGR.