...

Candida auris is een fungale pathogeen die een aanzienlijke bedreiging vormt, met name voor patiënten met ernstige onderliggende medische aandoeningen in zorginstellingen. C. auris kan bloedbaaninfecties kan veroorzaken met de dood tot gevolg. Uitbraken in dergelijke omgevingen zijn te wijten aan het vermogen van de gist om langdurige kolonisatie op de huid te veroorzaken en te overleven in de omgeving op verschillende oppervlakken, waardoor overdracht naar andere patiënten wordt vergemakkelijkt. De hoge resistentie tegen conventionele antifungale middelen die worden ingezet tegen candida-infecties maakt de gist nog gevaarlijker.In België werd C. auris tussen 2016 en 2023 geïsoleerd uit 14 patiënten - waarvan zes in 2013. Drie van deze 14 gevallen waren niet gekoppeld aan buitenlandse ziekenhuisverblijven, wat wijst op mogelijke inheemse transmissie. Alle gevallen vóór eind 2021 waren geïmporteerde infecties waren. In een nieuw advies presenteert de Hoge Gezondheidsraad een overzicht van de verspreiding van Candida auris op mondiaal, Europees en Belgisch niveau alsook aanbevelingen om de verspreiding te beheers. Het advies omvatDe Raad biedt bovendien een praktische fiche aan voor zorgverstrekkers die de richtlijnen samenvat.