...

In het advies geeft de Hoge Gezondheidsraad (HGR) aan welke bevolkingsgroepen met voorrang gevaccineerd dienen te worden. Het advies komt er na goedkeuring door de National Immunization Technical Advisory Group (NITAG), waarin onder meer vaccinologen, infectiologen, virologen, pediaters en huisartsen als expert zetelen.De HGR beveelt aan om vanaf midden oktober volgende groepen te vaccineren:Voor personen tussen 18 en 65 jaar wordt na overleg met de arts op individuele basis een vaccinatievoorstel gedaan. Daarbij moet bijzondere aandacht gaan naar personen binnen de leeftijdsgroep van 50 tot 65 jaar met obesitas, die roken of overmatig alcohol gebruiken. Vergeleken met gevaccineerde deelnemers met een nromaal gewicht hebben zwaarlijvige deelnemers een dubbel zo groot risico op het ontwikkelen van influenza. Rokers hebben vijf keer meer kans op laboratoriumbevestigde influenza dan niet-rokers en twee keer meer kans op opname in intensieve zorg na een influenza-infectie. Personen die overmatig alcohol gebruiken hebben ene verhoogd risico op een opname op intensieve zorg en op overlijden.Uit operationele redenen worden vaccinaties tegen Covid-19 en seizoensgroep bij voorkeur samen aangeboden. Studies tonen aan dat gelijktijdige vaccinatie veilig en doeltreffend is.