...

Andermaal hekelt het VGV het advies over de artsenquota dat de planningscommissie onlangs afleverde. Dat wijzigde de wettelijke verdeelsleutel -60% Nederlandstalige artsen tegenover 40% Franstalige- in een 56,5/43,5-verhouding. Voor het Verbond is het onbegrijpelijk dat minister De Block het advies nog steeds in beraad houdt. De artsendensiteit in Franstalig België is immers duidelijk hoger. Daarnaast neemt het VGV het "mathematisch model" op de hak waarop de planningscommissie zich baseert. "Het argument dat de Franse gemeenschap meer artsen opleidt omdat er meer buitenlandse studenten zijn waarvan een belangrijk deel niet in België blijft, is onbegrijpelijk," vindt dokter Debruyne, "Waarom leveren die artsen hun Riziv-nummer niet in zodat ze beschikbaar blijven voor binnenlands gebruik?," vraagt hij zich af. Eraan toevoegend dat "men van een normaal werkend democratisch land kan verwachten dat het een studie die de artsenquota ingrijpend communautair wijzigt eerst grondig bespreekt in het parlement."ResolutieMerkwaardig is volgens Debruyne bovendien dat een 60/40-afspraak nu zou worden opgezegd. Terwijl de regering zich engageerde om tijdens deze legislatuur geen communautaire initiatieven te nemen. Het voorval geeft volgens het VGV aan dat het gezondheidsbeleid -met inbegrip van normering, uitvoering en financiering- dringend een bevoegdheid moet worden van de Vlaamse en Franse Gemeenschap. "Zo staat het trouwens in de resolutie van het Vlaams parlement uit 1999", aldus dokter Debruyne. Tot slot stelt het Verbond dat de bevoegdheid voor de toegang tot het beroep van arts "zonder verder uitstel" moet overgeheveld worden naar beide gemeenschappen. Ze zijn nu trouwens reeds bevoegd voor de arts-opleiding.