...

Daarnaast reageert de Beroepsvereniging voor Zelfstandige Verpleegkundigen op het KB. "Zestig procent van de thuisverplegers zijn nu HBO5-opgeleiden", vertelt voorzitter Wim Laporte. Wanneer die bijvoorbeeld geen complexere wondverzorging meer kunnen uitvoeren, zal er meer moeten geschoven worden met de taken. De kleinere groep van HBO6-verpleegkundigen zullen langere verplaatsingen moeten doen.En Tom Vanherck, woordvoerder van de Belgische Federatie voor HBO-Verpleegkundigen (BFHBOV) stelt dat de HBO5-verpleegkundigen ook niet meer van dienst zullen kunnen zijn in het OK of op de dienst radiologie of oncologie. "Het profiel wordt veel minder interessant", stelt hij.Maar volgens hem zit het probleem niet bij de federale minister van Volksgezondheid , Frank Vandenbroucke (Vooruit), maar bij Vlaams minister van Onderwijs (Ben Weyts). Vandenbroucke probeert de Belgische situatie in overeenstemming te brengen met de Europese regelgeving. Ben Weyts weigert om, zoals in Wallonië gebeurde, de HBO5-opleiding langer te maken zodat die ook beantwoordt aan de EU-vereisten.Volgens Vanherck moet Weyts de hogescholen de keuze laten: ofwel de kortere opleiding van basisverpleegkundige aanbieden, ofwel een aangepaste HBO5-opleiding die wel voldoet aan de Europese criteria.Belga legde de noodkreet van het Rode Kruis voor aan het kabinet van minister Vandenbroucke. Dat stelt dat ze "blijven nadenken over de beste manier om aan de behoeften van patiënten en zorgverleners te voldoen, en tegelijkertijd te voldoen aan de Europese eisen.""We doen dit in nauwe samenwerking met experts en actoren uit het werkveld", stelt het. Ook de beslissing om bloedafnamen alleen nog toe te vertrouwen aan de zogenaamde 'verpleegkundige verantwoordelijk voor de algemene zorg' (bacheloropleiding, HBO6) kwam er volgens het kabinet op het advies van experts. Die functiedifferentiatie in de verpleegkundige zorg is volgens het kabinet ook gewoon nodig. De EU-regelgeving is blijkbaar toch niet de enige reden.