Net voor de zomer klopte de Vlaamse regering het voorstel van reorganisatie van de eerste lijn af. Eindelijk. Met deze hervorming wil minister Vandeurzen, en met hem, ook de Vlaamse regering de eerste lijn in de eerste plaats versterken en vooral de zorgverstrekkers, welzijnswerkers en lokale besturen nauwer met elkaar laten samenwerken om de uitdagingen voor zorg van morgen beter te kunnen aanpakken.

Het hele domein welzijn is voor de meeste zorgverstrekkers een nog onbekende partner

Het is algemeen geweten: de bevolking vergrijst en verzilvert, zorgverstrekkers krijgen hierdoor meer werk, maar vooral andere soorten taken. Samenwerking, digitalisering, geïntegreerde zorg vereisen andere competenties en een andere vorm van tijdsbesteding. Het hele domein welzijn is voor de meeste zorgverstrekkers een nog onbekende partner. Lokale besturen moeten ook nog even wennen aan hun nieuwe rol in deze reorganisatie en organisatie van de zorg.

To be

Zestig eerstelijnszones in Vlaanderen moeten maken dat we met zijn allen beter en anders zullen gaan samenwerken en dit uiteraard om de burger/patiënt een duurzame zorg te garanderen. Zorgraden zullen in de loop van 2019 worden opgericht.

Momenteel zijn er in Vlaanderen al heel wat startmomenten geweest van veranderfora en veranderteams. Deze brainstormmomenten, kennismakingsvergaderingen moeten finaal leiden tot een goed doordachte en gedragen missie en visie over de eerstelijnszorg in Vlaanderen anno 2020. Hierdoor zijn heel wat zorgverstrekkers zelf ook gestart met een zoektocht naar hun eigen missie en visie.

Het wordt dus een boeiende ontdekkingsreis waarop (huis)artsen, apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten,... mekaar beter zullen leren kennen, elkaar beter zullen moeten verdragen om uiteindelijk samen een sterke gezondheidszorg op en in en van de eerste lijn te garanderen. De Vlaamse regering en in het bijzonder minister Vandeurzen en zijn ganse team scheppen het politieke kader. Het is nu aan ons om dit mee in te vullen.

I have a dream

Huisapothekers, huisartsen en thuisverpleegkundigen leveren dagelijks inspanningen om zoveel mogelijk patiënten met complexe medicatie te voorzien van een actueel medicatieschema (in Vitalink), zodat dit bij (ongeplande of geplande) opname in het ziekenhuis voorhanden is.

Mede door de komst van de ziekenhuisnetwerken wordt transmurale zorg een evidentie

Het delen van al deze gegevens zou uiteindelijk vlekkeloos en zonder technische en juridische problemen moeten verlopen. Zorgverstrekkers, welzijn en lokale besturen maken in zorgraden evidente afspraken. Mede door de komst van de ziekenhuisnetwerken wordt transmurale zorg een evidentie.

Zo ook het voorbeeld van de gele dozen in de stad Brugge. Burgers krijgen van de stad een gele doos, die in de frigo dient bewaard en waar alle nuttige gezondheidsinfo te vinden is. Een mooi initiatief van het lokale bestuur, en dit in overleg met zorgverstrekkers om duurzame en kwaliteitsvolle zorg mogelijk te maken. En zo kan ik nog wel even verder dromen. Gelukkig is de zomer nog lang niet voorbij... En als dit toch gebeurt, belooft het een druk najaar te worden op, met en in de eerste lijn.

Net voor de zomer klopte de Vlaamse regering het voorstel van reorganisatie van de eerste lijn af. Eindelijk. Met deze hervorming wil minister Vandeurzen, en met hem, ook de Vlaamse regering de eerste lijn in de eerste plaats versterken en vooral de zorgverstrekkers, welzijnswerkers en lokale besturen nauwer met elkaar laten samenwerken om de uitdagingen voor zorg van morgen beter te kunnen aanpakken.Het is algemeen geweten: de bevolking vergrijst en verzilvert, zorgverstrekkers krijgen hierdoor meer werk, maar vooral andere soorten taken. Samenwerking, digitalisering, geïntegreerde zorg vereisen andere competenties en een andere vorm van tijdsbesteding. Het hele domein welzijn is voor de meeste zorgverstrekkers een nog onbekende partner. Lokale besturen moeten ook nog even wennen aan hun nieuwe rol in deze reorganisatie en organisatie van de zorg. To beZestig eerstelijnszones in Vlaanderen moeten maken dat we met zijn allen beter en anders zullen gaan samenwerken en dit uiteraard om de burger/patiënt een duurzame zorg te garanderen. Zorgraden zullen in de loop van 2019 worden opgericht. Momenteel zijn er in Vlaanderen al heel wat startmomenten geweest van veranderfora en veranderteams. Deze brainstormmomenten, kennismakingsvergaderingen moeten finaal leiden tot een goed doordachte en gedragen missie en visie over de eerstelijnszorg in Vlaanderen anno 2020. Hierdoor zijn heel wat zorgverstrekkers zelf ook gestart met een zoektocht naar hun eigen missie en visie.Het wordt dus een boeiende ontdekkingsreis waarop (huis)artsen, apothekers, kinesitherapeuten, tandartsen, verpleegkundigen, logopedisten, ergotherapeuten, psychologen, diëtisten,... mekaar beter zullen leren kennen, elkaar beter zullen moeten verdragen om uiteindelijk samen een sterke gezondheidszorg op en in en van de eerste lijn te garanderen. De Vlaamse regering en in het bijzonder minister Vandeurzen en zijn ganse team scheppen het politieke kader. Het is nu aan ons om dit mee in te vullen. I have a dreamHuisapothekers, huisartsen en thuisverpleegkundigen leveren dagelijks inspanningen om zoveel mogelijk patiënten met complexe medicatie te voorzien van een actueel medicatieschema (in Vitalink), zodat dit bij (ongeplande of geplande) opname in het ziekenhuis voorhanden is.Het delen van al deze gegevens zou uiteindelijk vlekkeloos en zonder technische en juridische problemen moeten verlopen. Zorgverstrekkers, welzijn en lokale besturen maken in zorgraden evidente afspraken. Mede door de komst van de ziekenhuisnetwerken wordt transmurale zorg een evidentie. Zo ook het voorbeeld van de gele dozen in de stad Brugge. Burgers krijgen van de stad een gele doos, die in de frigo dient bewaard en waar alle nuttige gezondheidsinfo te vinden is. Een mooi initiatief van het lokale bestuur, en dit in overleg met zorgverstrekkers om duurzame en kwaliteitsvolle zorg mogelijk te maken. En zo kan ik nog wel even verder dromen. Gelukkig is de zomer nog lang niet voorbij... En als dit toch gebeurt, belooft het een druk najaar te worden op, met en in de eerste lijn.