...

Het vaccinatiecentrum in het Oost-Vlaamse stadje vond onderdak in het oude belastingkantoor. Het is net geen 13u, en de lokalen zijn nog gesloten. Toch staan er al enkele mensen te wachten. De eerste moet zich aandienen om 13u03, de volgenden om 13u09 en 13u15. Van een strakke planning gesproken. Het zonnetje schijnt, en de wachtenden slaan een babbeltje. De tongen komen gemakkelijk los - samen aanschuiven voor een spuitje, het schept duidelijk een band. Als de deuren opengaan, loop ik mee naar binnen. Na de verplichte passage langs de temperatuurscanner en de ontsmettingszuil, springt het licht - letterlijk - op groen. Dany Dewitte, ook programmamanager van het vaccinatiecentrum in Ninove, wacht me op in de ontvangstruimte. Wat opvalt: door de vroegere bestemming van het gebouw lijkt het wel alsof het gemaakt is om als vaccinatiecentrum dienst te doen: er zijn kant-en-klare loketten voor het onthaal, en in de aparte bureautjes kan telkens één verpleegkundige de hele procedure voor zijn/haar rekening nemen: de anamnese, de vaccinatie zelf en de registratie. "Dat is een verschil met het vaccinatie- centrum in Geraardsbergen bijvoorbeeld, dat ook onderdeel is van onze ELZ", legt Dewitte uit. "Daar hebben we gekozen voor sporthal 'De Veld-muis', en werken we met opbouwwanden en vaccinatielijnen, met telkens aparte zones voor elk onderdeel van het traject. Voordeel van zo'n open structuur is dan weer dat je een duidelijk zicht op het geheel hebt, en indien nodig snel kan schakelen als er zich ergens een opstopping voordoet." Op de dag van mijn bezoek zit de planning helemaal vol: er worden 160 mensen verwacht. Voor de duidelijkheid: het centrum in Ninove werkt momenteel nog maar in drie shifts: woensdagnamiddag en -avond, en zaterdagvoormiddag. De beperkte aanlevering van vaccins maakt meer shifts nog niet mogelijk. In het kantoortje voor het medisch personeel maak ik kennis met Dirk Van Varenbergh. Hij is medisch expert van het centrum. Vandaag is ook dr. Tina Soens aanwezig, zij staat ter beschikking in het vaccinatiecentrum in geval van vragen of als mensen na de inenting een ongewenste reactie zouden ver- tonen. Het is haar eerste dag in het centrum en ze krijgt de nodige uitleg van haar collega. Beiden hebben ze lof voor de organisatie en benadrukken ze de meerwaarde van de eerstelijnszone in het hele traject. "We zijn heel tevreden over de samenwerking met de huisartsenkring. We hebben een structureel tekort aan artsen in onze zone", pikt Dany Dewitte in. "Als het vaccinatiecentrum binnenkort op volle toeren draait, dreigen we niet voldoende artsen ter beschikking te zullen hebben. Hierbij dus een warme oproep aan huisartsen én specialisten uit de regio." In een aanpalend lokaal zijn de farmaceutisch experten aan het werk: Leen De Bolle, apotheker in Ninove en lid van de zorgraad, en Frieda Declerck, klinisch bioloog op rust. Zij maken de spuitjes klaar. Daar komt nogal wat bij kijken, want alles moet correct gelabeld en geregistreerd worden. Dat gebeurt op ambachtelijke wijze, met stickertjes en plastic bakjes. Voor vandaag is het laatste doosje vaccins net aangebroken, er kunnen dus nog 100 mensen ingeënt worden. "Op het einde van de dag is het dan afwegen of we al dan niet nog een flacon aanbreken, en worden er soms mensen op de reservelijst opgebeld." Terwijl we staan te praten, komt een werknemer van de stadsdiensten de CO2 in het lokaal opmeten. Met vier in eenzelfde ruimte, dat is er eentje te veel, en dus moet ik het kantoor verlaten. Er wordt strikt toegekeken op de naleving van de coronamaatregelen, dat is overal aan te merken. Momenteel zijn nog steeds de werknemers uit zorg en welzijn aan de beurt in de vaccinatiecentra. "Eens we aan de algemene bevolking toe zullen zijn, willen we extra aandacht besteden aan sociaal kwetsbaren en anderstaligen", zegt Dewitte. "In samenwerking met de Logo's werken we aan een specifiek doelgroepenbeleid, met onder meer pictogrammen en folders op maat. Ook de oudere, minder mobiele bevolking willen we zoveel mogelijk ondersteunen. Zij kunnen met hun vragen terecht bij de helpdesk." Om af te sluiten vertelt Dany Dewitte nog kort over zijn eigen parcours. "Toen ik bij de eerstelijnszone in dienst kwam, kreeg ik van veel mensen in mijn omgeving - ook uit de zorg - de vraag wat dat eigenlijk is, zo'n ELZ. Maar door de coronapandemie en de organisatie van de vaccinatiecentra is dat nu wel voor iedereen duidelijk en wordt de meerwaarde ervan algemeen ingezien."